INFIORATA 2017 - Wystrój trasy na procesję Bożego Ciała

ODSZEDŁ DO WIECZNOŚCI ŚP. KS. MARIAN BABULA CSMA

Dnia15 czerwca, w uroczystość Bożego Ciała, po odprawieniu porannej Eucharystii w kościele Quo vadis  w Rzymie, odszedł do wieczności ks. Marian Babula CSMA (1958-2017). Przeżył 59 lat, w tym 33 lata w kapłaństwie i 40 lat w życiu zakonnym.

Formację w Zgromadzeniu św. Michała Archanioła rozpoczął w 1973 r. od Niższego Seminarium Duchownego w Miejscu Piastowym. Nowicjat odprawił w Pawlikowicach i tam złożył pierwsze śluby. Studia filozoficzno-teologiczne rozpoczął w Krakowie (1979-1982), a zakończył w Viterbo (1982-1984). Wyświęcony na kapłana w Rzymie, w dniu 31 maja 1984 r. przez św. Jana Pawła II. Studia z prawa kanonicznego i cywilnego na Papieskim Uniwersytecie Lateraneńskim uwieńczył doktoratem.

Od 1990 roku do dnia śmierci pracował w Kongregacji ds. Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. W 2004 roku został mianowany przez św. Jana Pawła II Praepositum Officii w tejże Kongregacji. Spełniał również obowiązki przełożonego delegatury włosko-szwajcarskiej, przełożonego domu zakonnego w Castel S. Elia, prokuratora generalnego Zgromadzenia św. Michała Archanioła, wicepostulatora, a potem postulatora w procesie kanonizacyjnym ks. Bronisława Markiewicza, postulatora w procesie kanonizacyjnym męczenników podlaskich, M. Wincenty Jadwigi Jaroszewskiej i bpa Zygmunta Łozińskiego.

Ksiądz Piotr Burek odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi Prezydenta Rzepospolitej Polskiej

Ksiądz Piotr Marcin Burek, Rektor Papieskiego Sanktuarium Matki Bożej „ad Rupes” w Castel Sant’Elia, został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, wysokim odznaczeniem nadawanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej „po to by ukazać zasługi, które powiększają chwałę i dobro narodu polskiego”.

W małym centrum rejonu Tusci wiadomość została przyjęta z wielkim zaskoczeniem, ale także z wielkim entuzjazmem, gdyż od wielu lat ksiądz Piotr, jest otaczany przez wiele osób wielką wdzięcznością i wielkim szacunkiem. Pokorny kapłan, zawsze dyspozycyjny, poprzez swój styl bycia, poprzez swoje przystępne homilie stara się przybliżać jak najwięcej osób do wiary i umacniać w niej, propagując także różnorodne inicjatywy w sanktuarium. Teolog i wykładowca, zakonnik i kapłan, otrzymał to bardzo ważne odznaczenie za zasługi, związane z niesieniem pomocy pielgrzymom, którzy z Polski przybywają do Włoch do miejsc kultu, za jego misję duchową, za jego wielkie poczucie ludzkiej solidarności, wychodząc poza zakres swoich normalnych obowiązków, poprzez szerokie i bezinteresowne zaangażowanie, także względem obywateli polskich znajdujących się w trudnościach, interpretując ich potrzeby i kłopoty.

Ceremonia wręczenia Złotego Krzyża Zasługi w imieniu Prezydenta Rzepospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, odbyła się w niedzielę 28 maja, pod przewodnictwem jego delegatów, Posłów na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Pana Kazimierza Gołojucha i Pana Mieczysława Miazgę, którym towarzyszyły ich żony i wiele wspaniałych gości. Cała ceremonia odbyła się w przepięknie udekorowanej kompozycjami kwiatów Bazylice Świętego Józefa, i przed wystawionym obrazem Matki Bożej „ad Rupes”, Patronki Diecezji Civita Castellana.

Jego Ekscelencja, Pan Janusz Kotański, Ambasodor Polski przy Stolicy Apostolskiej, wraz ze swoją małżonką, uświetnili swoją obecnością całą ceremonię, w której udział wzięli też, specjalnie przybywając na tą okazję, bracia ks. Piotra, Stanisław i Ryszard, a także jego siostry, Maria i Katarzyna. Pośród przedstawicieli włoskich władz cywilnych i wojskowych, należy wymienić burmistrza Castel Sant’Elia, Pana Rodolfo Mazzolini, burmistrza Kalkaty, Panią Sandrę Pandolfi, burmistrza Nepi, Pana Pietro Soldatelli, komendanta posterunku Karabinierów w Castel Sant’Elia, Pana Davida Querci, Komisarza Policji Posterunku w Monterosi, Pana Fausto Pietracci, Kapitana Policji Skarbowej, Pana Rosario Masdea.

Bezpośrednio, po oficjalnej ceremonii wręczenia Krzyża Zasługi, miała miejsce uroczysta celebracja Eucharystyczna, w której uczestniczyli zaproszeni kapłani, a której wyjątkowego tonu, poprzez oprawę muzyczną, nadał chór „Nova Schola Cantorum” z Nepi. Bardzo wyjątkowa była też homilia wygłoszona z tej okazji przez Księdza Prałata Tymona Tytusa Chmieleckiego, pracownika sekcji dyplomatycznej Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej. Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła, uhonorowane i otaczające swojego współbrata swoją blikością, było raprezentowane przez Księdza Mariana Babulę, Prokuratora Generalnego Zgromadzenia i przez Księdza Bogusława Turka, przedstawiciela Prowincji Włosko – Szwajcarskiej.

Na zakończenie całej celebracji ksiądz Piotr, w sposób widoczny poruszony i wzruszony, skierował słowa podziękowania przedstawicielom władz, obecnym na ceremonii i celebracji, a także licznie zgromadzonym wiernym, kórzy wypełniali po brzegi Bazylikę św. Józefa, kierując także wymowne przesłanie z podziekowaniem dla Prezydenta Polski za to tak ważne i niespodziewanie otrzymane odznaczenie, owoc długich lat pracy, wykonywanej bez rozgłosu, ale w sposób konkretny poprzez konkretne inicjatywy i modlitwę. Swoje szczególne podziękowanie, ksiądz Piotr, pragnął skierować do samego Boga za dar kapłaństwa i za wszystkie otrzymane talenty, konieczne by prowadzić tę misję dla dobra wspólnoty.

Cała uroczystość zakończyła się agapą braterską, w której uczestniczyli wszyscy zaproszeni goście. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż goście z Polski wyróżniali się wielkim duchem otwartości i dyzpozycyjności względem wszystkich obecnych, fakt, który uderzył wszystkich uczestników. Wspaniały wieczór przebiegł w klimacie wielkiego świętowania i wielkiej radości. Osoby obecne, składając gratulacje księdzu Piotrowi, powtarzały i podkreślały, iż dla kapłana, największą zapłatą jest, zapłata Boża, ale odznaczenie otrzymane też jest ważne, gdyż przedstawia docenienie i wyróżnienie za wielkie zaangażowanie względem wszystkich, i służy, aby dodać odwagi, by kontynuować na tej właśnie drodze.    

Tekst powyższy to tłumaczenie artykułu z orginału włoskiego zredagowanego przez

Pamelę PAPARONI

Coroczna piesza pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej "ad Rupes" - 27 maj 2017

Liturgia na dziś

1894485
Today
Yesterday
This Week
This Month
73
296
369
19858