Coroczne braterskie spotkanie w Prowincji Włosko-Szwajcarskiej 2016

Okres Bożego Narodzenia jest pięknym czasem pogłębiania tajemnicy wcielenia Bożego. Oprócz licznych celebracji liturgicznych, ten czas charakteryzuje się możliwością spędzenia więcej czasu ze  swoimi najbliższymi. Z tego właśnie powodu już od wielu lat, współbracia pracujący na ziemi szwajcarskiej i włoskiej spotykają się ze sobą w okresie oktawy Bożego Narodzenia, aby w ten szczególny czas poczuć rodzinny charakter świąt. Na skrzyżowaniu najodleglejszych placówek naszego Zgromadzenia w tej prowincji znajduje się nasz "Dom-Matka", Castel Sant’Elia, który i w tym roku stał się na trzy dni naszym zakonnym "Betlejem". 

Tegoroczny zjazd michalitów został  dodatkowo uhonorowany obecnością Ojca Generała, ks. Dariusza Wilka, który po raz pierwszy od swojego wyboru na stanowisko Przełożonego Generalnego był obecny na naszym spotkaniu prowincjalnym. Jesteśmy bardzo wdzięczni za jego obecność i ojcowska troskę jaką żywi do tej części naszego Zgromadzenia, obecnej na ziemi włosko-szwajcarskiej.

Dnia 27 grudnia przyjechali do Castel Sant’Elia bracia pracujący w Magadino i Virze w Szwajcarii, Crescentino w Piemonte, Monte Sant’Angelo w Apulii oraz z najblizszych nam domów w Rzymie i Nepi.  Tego to dnia młodzi księża, jak przewidują Prawo Kanoniczne oraz Konstytucje naszego Zgromadzenia, podjęli się egzaminu z zakresu Teologii, Moralności oraz Spowiednictwa pod czujnym okiem naszego współbrata ks. Janusza Konopackiego, profesora Instytutu Teologicznego św. Piotra w Viterbo. Następnie wszyscy uczestniczyliśmy w celebracji Mszy Świętej pod przewodnictwem ks. Edwarda Świątkowskiego, w czasie której dziękowaliśmy Panu Bogu za 25 lat jego posługi kapłańskiej. Na zakończenie dnia, spotkaliśmy się na wspólnej kolacji, w czasie której najlepsi muzycy z naszej prowincji wykonywali polskie i włoskie tradycyjne kolędy i pastorałki.

Następny dzień, 28 grudnia był bogaty w różne spotaknia formacyjno - liturgiczne. Do południa wysłuchaliśmy relacji i sprawozdania z rocznej pracy współbraci przygotowanej przez Przełożonego Prowincji Włosko-Szwajcarskiej ks. Bogdana Kalisztana oraz Ekonoma ks. Bogusława Turka. Do południa także swoim słowem braterskim podzielił się Ojciec Generał, który w bardzo ciekawy sposób opowiedział nam o nowych przedsięwziąciach podejmowanych przez nasze Zgromadzenie na całym świecie, oraz zaproponował godzinną pracę w grupach na temat Vademecum Michalickiego. Po obiedzie spotkaliśmy się z Dziekanem działu Prawa Kanonicznego Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego ks.prof. Jesu Pudumai Doss SDB, który poprowadził wykład i dyskusję na temat: „Nowych Norm i praktyk w pracy z nieletnimi we Włoszech”. Następnie uczestniczyliśmy we Mszy Świętej sprawowanej w języku polskim, pod przewodnictwem Ojca Generała, w czasie której kleryk Piotr Gruca, otrzymał posługę akolitatu. Ojciec Generał w wygłoszonej homilii skoncentrował się na radości płynącej z naszego powołania kapłańskiego i zakonnego: „Doświadczenie Miłosierdzia Bożego otwiera człowieka na prawdziwą wdzięczność. I tu zaczyna się radosny zachwyt Dobrą Nowiną jaką niesie człowiekowi sam Bóg: na tę Miłość można odpowiedzieć! Wzorem jest Jezus, którego pokarmem było pełnić wolę Ojca. Czynienie tego co chce od nas Bóg staje się doskonałą odpowiedzią. A czego chce? On pragnie zbawienia człowieka. Chce jego szczęścia w Jego Miłości. Bóg pokazuje również drogę do tego. Zawsze jest to droga szczęścia, na której człowiek doznaje Bożego wsparcia i pomocy (...)”  Natomiast do nowego akolity na zakończenie Świętej Liturgii, Ojciec Generał zwrócił się tymi słowami: „Drogi kleryku Piotrze, niech twoje jeszcze głębsze przeżywanie Eucharystii w nowej posłudze jakiej udziela ci dzisiaj Kościół, budzi w twoim sercu radość i przynagla Cię do dzielenia się tym pięknym doświadczeniem wiary.” Dzień ten, przebogaty w spotkania i celebracje, zakończył się wspólną kolacją.

Ostatni dzień naszego prowincjalnego spotkania rozpoczęliśmy od Eucharystii, której przewodniczył ks. Janusz Konopacki. W wygłoszonej homilii wspominał on postać Symeona, który widząc dziecię Jezus w świątyni momentalnie go rozpoznał i zrozumiał wypełnienie się obietnicy danej mu przez Boga. Celebrans życzył wszystkim współbraciom, aby wracając do swojej pracy duszpasterskiej w różnyc zakątkach naszej prowincji, umieli rozpoznawać znaki i pragnienia Boga względem każdego z nas i być gotowym podzielić się tym doświadczeniem z innymi. Następnie aż do obiadu, każdy współbrat miał okazję podzielić się we wspólnocie radościami i trudnościami swojej pracy duszpasterskiej. W czasie obiadu ksiądz prowincjał oraz Ojciec Generał podziękowali za liczne przybycie współbraci na tegoroczny zjazd prowincjalny. Szczególne słowa uznania zostały skierowane na ręce przełożonego domu w Castel Sant’Elia ks. Piotra Burka oraz całej wspólnoty księży, braci i kleryków za przygotowanie spotkania naszej prowincji. Żegnając się ze wszystkimi życzyliśmy sobie dobrego powrotu do naszych placówek i z utęsknieniem czekamy co nam przyniesie przyszłoroczny zjazd.

Kl. Łukasz Nowak CSMA

Liturgia na dziś

4648633
Today
Yesterday
This Week
This Month
346
687
1033
6645