Błogosławieni Męczennicy

Błogosławiony ks. Władysław Błądziński (1908-1944)

Urodził się 06.07.1908 r. w Myślatyczach (pow. Mościska) na terenie dzisiejszej Ukrainy. Wstąpił do Zgromadzenia św. Michała Archanioła 01.08.1924r., gdzie w 12.12.1926 roku złożył śluby zakonne. Po ukończeniu studiów w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu, 26.06.1938 roku, został wyświęcony na kapłana. Życie swoje poświęcił wychowaniu i kształceniu ubogiej młodzieży w duchu "powściągliwości i pracy" w Gimnazjum i Szkole Zawodowej w Pawlikowicach k. Wieliczki.

Podczas II wojny światowej zorganizował i prowadził tajne Gimnazjum. Wiedział czym to grozi. Miał dobre rozeznanie, czym jest nazizm hitlerowski, który dążył do unicestwienia Polaków i zniszczenia religii katolickiej. Gdy podczas jednej rewizji gestapowiec drwił z religii i Polski, że ta już nigdy nie powstanie, a Niemcy zapanują nad światem, błogosławiony ks. Władysław z odwagą odpowiedział: Nad światem i nad Niemcami jest Bóg, który nie da zginąć Polakom. Wojna jeszcze trwa i o ostatecznym zwycięstwie zdecydują nie Niemcy, tylko Bóg.

Podczas ostatniej rewizji, 24 kwietnia 1944 roku został aresztowany i osadzony w więzieniu na Montelupich w Krakowie. Nie podpisał protokołu stwierdzającego, że "winnym" za tajne nauczanie młodzieży jest jego przełożony. Odpowiedzialność za to wziął na siebie, co przesądziło o wyroku skazującym go.

W sierpniu 1944 roku został wywieziony do jednego z najcięższych obozów koncentracyjnych w Gross-Rosen, do pracy w kamieniołomach, gdzie oprawcy nie przejawiali żadnej litości, zwłaszcza wobec duchownych. Zginął prawdopodobnie 8 września 1944 roku. O jego śmierci opowiada jeden ze współwięĄniów: W pewnym dniu SS-mani kazali więźniom dźwigać najcięższe głazy. Nosił je też ks. Błądziński, dokąd mu sił starczyło. Pod jednym z nich upadł. Na to tylko czekał kat. Dopadł do niego, skopał go i zepchnął w skalistą przepaść, skąd już nie wyszedł.

Błogosławiony Ks. Władysław wykazał niezłomną wiarę i męstwo. Oddając życie dał dowód najwyższej miłości Chrystusa i bliźniego.

Błogosławiony ks. Wojciech Nierychlewski (1903 - 1942)

Urodził się 20.04.1903 r. w Dąbrowicach k. Kutna. Mając 20 lat wstąpił do Zgromadzenia św. Michała Archanioła 28.09.1923 r., gdzie w 15.10.1924 roku złożył śluby zakonne. Po ukończeniu filozofii i teologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, przyjął święcenia kapłańskie w 20.07.1932 roku.

Podczas II wojny światowej był dyrektorem drukarni "Powściągliwość i Praca" w Krakowie. Podczas rewizji gestapo w 1941 roku został aresztowany i osadzony w więzieniu na Montelupich w Krakowie. Na początku 1942 roku został wywieziony do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, gdzie wyczerpany warunkami życia obozowego i torturami, zmarł na zapalenie płuc 7 lutego 1942 roku. Dopełnieniem tortur była tzw. "kąpiel" w ciepłej i zimnej wodzie na przemian.

Błogosławiony ks. Wojciech, jeszcze na kilka lat przed wybuchem II wojny światowej, w rozmowie z jednym z kapłanów o pewnym męczenniku wyznał z całą powagą, że on też chciałby zostać takim męczennikiem za wiarę, z miłości i wdzięczności dla Chrystusa Ukrzyżowanego. Podczas przeprowadzanej rewizji przez gestapo w drukarni mógł zbiec i ocalić życie, do czego namawiali go przyjaciele, ale on odpowiedział: Nie, nie ucieknę, wolę sam cierpieć, niż narazić innych lub zakon na prześladowanie. Uratował w ten sposób życie kierownikowi technicznemu drukarni - ojcu rodziny.

Błogosławiony ks. Wojciech dał najwyższe świadectwo miłości i upodobnił się do Chrystusa, który oddał życie za swoich przyjaciół (por. J 15,13).

Liturgia na dziś

4987479
Today
Yesterday
This Week
This Month
11317
7729
58831
121275