Święcenia diakonatu w prowincji włosko-szwajcarskiej - 27 październik 2013

W niedzielę 27 października biezacego roku o godzinie 16.30 w katedrze pod wezwaniem Matki Bożej Większej w Civita Castellana miała miejsce uroczysta msza święta, podczas której nasz współbrat kleryk Tomasz Rożek CSMA wraz z trzema klerykami miejscowego seminarium został wyświęcony na diakona poprzez nałożenie rąk i modlitwę konsakracyjną pasterza diecezji Civita Castellana J.E. bpa Romano Rossi. W uroczystości wzięli udział: przełożony prowincji włosko-szwajcarskiej naszego zgromadzenia ks. Bogdan Kalisztan CSMA, rektor sanktuarium Matki Bożej „Ad Rupes” ks. Piotr Burek CSMA, proboszcz parafii w Nepi ks. Janusz Konopacki CSMA. Specjalnie na uroczystość święceń diakonatu przybyła z Polski mama naszego współbrata.

W homili pasterz diecezji kilkakrotnie podkreślał, że diakon jest jest wielkim darem dla Kościoła. „Diakon, kapłan i biskup nie są wezwani do stania przed ołtarzem dla pokazu, ale do służby; nie są wezwani w swoim posłannictwie do czczenia siebie samych ani nawet dla ważnego zadania liturgicznego, ale są wezwani przede wszystkim do poświęcenia swojego życia Chrystusowi.” Zwracając się do kapłanów, diakonów i wszystkich wiernych Jego Ekscelencja biskup Romano Rossi zaapelował: „ My księża, my diakoni, my chrześcijanie możemy często być kuszeni do wpisania kultu w naszą codzienność: dobrze celebruje ceremonie, poruszam się prawidłowo, śpiewam poprawnie, pięknie głoszę Słowo Boże. Przyjaciele, nie wolno nam traktować kultu jak życia ale życie jak kult, życie jak ofiara. Pierwszym znaczeniem słowa kult obecnym w chrześcijaństwie nie jest ceremonia, ale męczeństwo, posłuszeństwo, wyrzeczenie!” Na koniec prosił nowowyświęconych diakonów aby zapamiętali że diakonat jest darem, nie funkcją.

Życzymy nowowyświęconym diakonom, a przede wszystkim naszemu współbratu diakonowi Tomaszowi aby żyli i służyli kościołowi dając tym samym świadectwo wielkiej miłości Boga do człowieka.

Liturgia na dziś

5035877
Today
Yesterday
This Week
This Month
14336
14924
29260
169673