Uroczysta celebracja na zakończenie Roku Wiary

W niedzielę 24 listopada, w Uroczystość Chrystusa Króla, w Bazylice św. Józefa o godzinie 18.00 miała miejsce uroczysta Msza święta pod przewodnictwem Rektora naszego Sanktuarium, ks. Piotra Burka, na zakończenie Roku Wiary. Cała liturgia była bardzo podniosła, a każdy gest bogaty w głębokie przesłanie. Liczna wspólnota uczestnicząca w celebracji, intensywna modlitwa, zapalona świeca paschalna, kadzidło, ryt poświęcenia wody i pokropienie wiernych przypominające moment chrztu świętego, uroczyste wyznanie wiary, były elementami, które sprawiły że cała celebracja była przeżywana w klimacie wielkiej i głębokiej bliskości z Chrystusem, a śpiew w wykonaniu muzycznego zespołu kleryckiego nadał jej tonu bardzo radosnego.

„Dzisiejsza uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, stanowiąca ukoronowanie roku liturgicznego oznacza również zakończenie Roku Wiary, ogłoszonego przez papieża Benedykta XVI. Ku niemu biegną obecnie nasze myśli pełne miłości i wdzięczności. Poprzez tę opatrznościową inicjatywę dał nam on możliwość ponownego odkrycia piękna tej drogi wiary, rozpoczętej w dniu naszego chrztu, która uczyniła nas dziećmi Bożymi i braćmi w Kościele. Ostatecznym celem tej drogi jest pełne spotkanie z Bogiem, podczas którego Duch Święty nas oczyszcza, wynosi, uświęca, abyśmy mogli wejść do szczęścia, jakiego pragnie nasze serce”. Na początku homilii ks. Piotr przytoczył właśnie te słowa wypowiedziane przez Ojca świętego Franciszka w czasie homilii na porannej Mszy świętej na zakończenie Roku Wiary na Placu świętego Piotra. W kilku słowach ks. Rektor, zwracając się do licznie zgromadzonych wiernych, streścił również myśl przewodnią homilii Ojca świętego, podkreślającą bardzo głęboką wizję centralnego miejsca Chrystusa, ukazującą go według słów świętego Pawła jako pierworodnego wobec każdego stworzenia: „w Nim, przez Niego i dla Niego zostało wszystko stworzone. On jest centrum wszystkich rzeczy, jest ich początkiem. Bóg dał Mu pełnię, całość, aby w Nim wszystko pojednać ze sobą”.

Ks. Piotr, cytując słowa Ojca świętego mówił o centralnym miejscu Chrystusa, ukazując Go jako centrum stworzenia, jako centrum ludu i centrum historii. Po krótkim streszczeniu myśli przewodnich homilii Ojca świętego, ks. Piotr podkreślił iż bycie Chrystusa w centrum stworzenia, ludu i historii, wyraża się przede wszystkim w facie byciu Królem Wszechświata i na odwrót, bycie Chrystusa Królem Wszechświata wyraża się poprzez centralne miejsce Chrystusa w stworzeniu, ludzie i historii. Rozwijając tę myśl ks. Rektor przytoczył kilka fragmentów ewangelii w których to sam Chrystus podkreślał różnicę swojego Królestwa, bycia Królem w odniesieniu do kategorii ludzkich pojmowania tychże rzeczywistości. W odniesieniu zaś do fragmentu ewangelii z liturgii niedzielnej, opisującej moment ukrzyżowania, ks. Piotr powiedział: „Krzyż jest wielkim zwycięstwem Boga, i to właśnie krzyż jest miarą naszej więzi z Bogiem poprzez Chrystusa”.

Cała celebracja zakończyła się uroczystym błogosławieństwem i nowym utworem muzycznym przygotowanym przez nasz zespół, wyrażającym uwielbienie i podziękowanie dla Chrystusa.

Liturgia na dziś

5035503
Today
Yesterday
This Week
This Month
13962
14924
28886
169299