Życzenia Wielkanocne - 20 kwiecien 2014

„Także my, którzy przeszliśmy przez pustynię Wielkiego Postu
i bolesne dni męki Pańskiej, wznosimy dziś okrzyk zwycięstwa:
«Zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał!»."

Benedykt XVI,
Orędzie Wielkanocne Urbi et Orbi,
8 kwietnia 2012

W dni Wielkanocne w szczególny sposób jest nam głoszona prawda wypowiedziana przez Świętego Pawła: “Za wszystkich umarł Chrystus po to, aby Ci co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe” (2Kor 5,15.17). Właśnie dzięki tej prawdzie cud zmartwychwstania Chrystusa jest podstawową prawdą wiary, dającą moc poznania Boga i zwyciężenia zła.

Niechaj radosne orędzie paschalne rozlegające się z mocą wniesie w nasze życie trwały pokój, umocni nadzieję, rozpali braterską miłość, byśmy stawali się przekonywującymi i radosnymi świadkami orędzia życia i miłości.

Niech Zmartwychwstały Jezus rozraduje Wasze serca łaską i błogosławieństwem.

Wspólnota zakonna Księży Michalitów


Życzenia od Ojca Świętego Franciszka

 

Liturgia na dziś

5035791
Today
Yesterday
This Week
This Month
14250
14924
29174
169587