Coroczne braterskie spotkanie w Prowincji Włosko-Szwajcarskiej 2016

Okres Bożego Narodzenia jest pięknym czasem pogłębiania tajemnicy wcielenia Bożego. Oprócz licznych celebracji liturgicznych, ten czas charakteryzuje się możliwością spędzenia więcej czasu ze  swoimi najbliższymi. Z tego właśnie powodu już od wielu lat, współbracia pracujący na ziemi szwajcarskiej i włoskiej spotykają się ze sobą w okresie oktawy Bożego Narodzenia, aby w ten szczególny czas poczuć rodzinny charakter świąt. Na skrzyżowaniu najodleglejszych placówek naszego Zgromadzenia w tej prowincji znajduje się nasz "Dom-Matka", Castel Sant’Elia, który i w tym roku stał się na trzy dni naszym zakonnym "Betlejem". 

Tegoroczny zjazd michalitów został  dodatkowo uhonorowany obecnością Ojca Generała, ks. Dariusza Wilka, który po raz pierwszy od swojego wyboru na stanowisko Przełożonego Generalnego był obecny na naszym spotkaniu prowincjalnym. Jesteśmy bardzo wdzięczni za jego obecność i ojcowska troskę jaką żywi do tej części naszego Zgromadzenia, obecnej na ziemi włosko-szwajcarskiej.

Dnia 27 grudnia przyjechali do Castel Sant’Elia bracia pracujący w Magadino i Virze w Szwajcarii, Crescentino w Piemonte, Monte Sant’Angelo w Apulii oraz z najblizszych nam domów w Rzymie i Nepi.  Tego to dnia młodzi księża, jak przewidują Prawo Kanoniczne oraz Konstytucje naszego Zgromadzenia, podjęli się egzaminu z zakresu Teologii, Moralności oraz Spowiednictwa pod czujnym okiem naszego współbrata ks. Janusza Konopackiego, profesora Instytutu Teologicznego św. Piotra w Viterbo. Następnie wszyscy uczestniczyliśmy w celebracji Mszy Świętej pod przewodnictwem ks. Edwarda Świątkowskiego, w czasie której dziękowaliśmy Panu Bogu za 25 lat jego posługi kapłańskiej. Na zakończenie dnia, spotkaliśmy się na wspólnej kolacji, w czasie której najlepsi muzycy z naszej prowincji wykonywali polskie i włoskie tradycyjne kolędy i pastorałki.

Następny dzień, 28 grudnia był bogaty w różne spotaknia formacyjno - liturgiczne. Do południa wysłuchaliśmy relacji i sprawozdania z rocznej pracy współbraci przygotowanej przez Przełożonego Prowincji Włosko-Szwajcarskiej ks. Bogdana Kalisztana oraz Ekonoma ks. Bogusława Turka. Do południa także swoim słowem braterskim podzielił się Ojciec Generał, który w bardzo ciekawy sposób opowiedział nam o nowych przedsięwziąciach podejmowanych przez nasze Zgromadzenie na całym świecie, oraz zaproponował godzinną pracę w grupach na temat Vademecum Michalickiego. Po obiedzie spotkaliśmy się z Dziekanem działu Prawa Kanonicznego Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego ks.prof. Jesu Pudumai Doss SDB, który poprowadził wykład i dyskusję na temat: „Nowych Norm i praktyk w pracy z nieletnimi we Włoszech”. Następnie uczestniczyliśmy we Mszy Świętej sprawowanej w języku polskim, pod przewodnictwem Ojca Generała, w czasie której kleryk Piotr Gruca, otrzymał posługę akolitatu. Ojciec Generał w wygłoszonej homilii skoncentrował się na radości płynącej z naszego powołania kapłańskiego i zakonnego: „Doświadczenie Miłosierdzia Bożego otwiera człowieka na prawdziwą wdzięczność. I tu zaczyna się radosny zachwyt Dobrą Nowiną jaką niesie człowiekowi sam Bóg: na tę Miłość można odpowiedzieć! Wzorem jest Jezus, którego pokarmem było pełnić wolę Ojca. Czynienie tego co chce od nas Bóg staje się doskonałą odpowiedzią. A czego chce? On pragnie zbawienia człowieka. Chce jego szczęścia w Jego Miłości. Bóg pokazuje również drogę do tego. Zawsze jest to droga szczęścia, na której człowiek doznaje Bożego wsparcia i pomocy (...)”  Natomiast do nowego akolity na zakończenie Świętej Liturgii, Ojciec Generał zwrócił się tymi słowami: „Drogi kleryku Piotrze, niech twoje jeszcze głębsze przeżywanie Eucharystii w nowej posłudze jakiej udziela ci dzisiaj Kościół, budzi w twoim sercu radość i przynagla Cię do dzielenia się tym pięknym doświadczeniem wiary.” Dzień ten, przebogaty w spotkania i celebracje, zakończył się wspólną kolacją.

Ostatni dzień naszego prowincjalnego spotkania rozpoczęliśmy od Eucharystii, której przewodniczył ks. Janusz Konopacki. W wygłoszonej homilii wspominał on postać Symeona, który widząc dziecię Jezus w świątyni momentalnie go rozpoznał i zrozumiał wypełnienie się obietnicy danej mu przez Boga. Celebrans życzył wszystkim współbraciom, aby wracając do swojej pracy duszpasterskiej w różnyc zakątkach naszej prowincji, umieli rozpoznawać znaki i pragnienia Boga względem każdego z nas i być gotowym podzielić się tym doświadczeniem z innymi. Następnie aż do obiadu, każdy współbrat miał okazję podzielić się we wspólnocie radościami i trudnościami swojej pracy duszpasterskiej. W czasie obiadu ksiądz prowincjał oraz Ojciec Generał podziękowali za liczne przybycie współbraci na tegoroczny zjazd prowincjalny. Szczególne słowa uznania zostały skierowane na ręce przełożonego domu w Castel Sant’Elia ks. Piotra Burka oraz całej wspólnoty księży, braci i kleryków za przygotowanie spotkania naszej prowincji. Żegnając się ze wszystkimi życzyliśmy sobie dobrego powrotu do naszych placówek i z utęsknieniem czekamy co nam przyniesie przyszłoroczny zjazd.

Kl. Łukasz Nowak CSMA

Życzenia na Nowy Rok 2017

Święcenia Diakonatu w Castel Sant’Elia

         Dnia 2 października b.r. w Bazylice św. Józefa w Castel Sant’Elia we Włoszech, biskup Romano Rossi udzielił święceń diakonatu 3 alumnom Wyższego Seminarium Duchownego z naszego zgromadzenia. Tym samym dotychczasowi klerycy: William Kachingwe, Moses Kabota Chishimba i Paweł Zagórski przeszli ze stanu świeckiego do duchownego. Bezpośrednio do tego dnia przygotowywali się przez rekolekcje, którym przewodniczył jezuita ojciec Claudio Rajola. Ten wielki i ważny dzień dla naszych współbraci  poprzedziło uroczyste wyznanie wiary, które wraz z przysięgą celibatu i dobrowolności przyjęcia święceń, kandydaci do diakonatu złożyli dnia 30 września w obecności księży współbraci i braci kleryckiej w naszej bazylice. Uroczysta przysięgę odebrał rektor Wyższego Seminarium Duchownego i Sanktuarium Matki Bożej „Ad Rupes” – ksiądz Piotr Burek CSMA.

         Podczas homilii wygłoszonej w czasie uroczystej liturgii święceń, przewodniczący liturgii bp. Romano w sposób szczególny zwrócił uwagę na zadania i role diakonów, jakie mają do spełniania w Kościele oraz podkreślił potrzebę nieustannej modlitwy Ludu Bożego o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Mówił o tym jak bardzo dzisiaj trudno dostrzegać cudy, lecz tak naprawdę to nie trzeba daleko szukać aby się z nimi spotkać, bowiem cudem jest każde spotkanie z Panem Bogiem w Eucharystii, cudem jest przebaczenie grzechów w sakramencie pokuty a najłatwiej jest dostrzeć cud w pokornej modlitwie człowieka do Miłującego Jezusa. Zachęcił nowych diakonów aby w kontekscie trwającego Jubileuszu Miłosierdzia byli dobry świadkami i sługami Miłosiernego Pana nie tylko tam gdzie będą odbywać swoje praktyki diakońskie ale zawsze i wszędzie. Na uroczystość święceń diakonatu do Castel Sant’Elia przybyli przełożeni naszej prowincji, księża z parafii, z których pochodzą nowi diakoni oraz rodziny, bliscy i przyjaciele. Po zakończeniu uroczystości był czas na życzenia i rozmowy na placu przy klasztorze Księży Michalitów.

         Od tego dnia diakoni będą nosili dalmatyki przypominające nieco ornat, z szerokimi i krótkimi rękawami, albę lub komżę ze stułą przewieszoną przez lewe ramię. Do tego wydarzenia klerycy przygotowywali się przez lata studiów filozoficznych i teologicznych, odbyli też praktyki duszpasterskie w parafiach i sanktuariach prowadzonych przez nasze Zgromadzenie.

         Święcenia diakonatu to ważna decyzja, związana m.in. ze ślubowaniem celibatu i posłuszeństwa swojemu biskupowi oraz odpowiedniemu Przełożonemu Zakonnemu. Przez nałożenie rąk przez Biskupa diakoni otrzymali ważne zadania do wypełnienia wobec Kościoła i wiernych. Będą asystowali kapłanom podczas sprawowania Liturgii, udzielali chrztu świętego, rozdawali Komunię świętą, czytali Ewangelię i głosili homilie, przewodniczyli nabożeństwom, sprawowali sakramentalia, prowadzili pogrzeby.

Kl. Łukasz Nowak CSMA

Ponowienie ślubów zakonnych przez kl. Piotra, kl. Adriana i kl. Jarosława w Castel Sant’Elia

W niedzielę poprzedzającą Uroczystość Świętego Michała Archanioła, 25 września b.r. trzej współbracia klerycy Adrian Leszko, Piotr Gruca i Jarosław Lechociński w obecności współbraci i licznie przybyłych wiernych ponowili swoją profesję zakonną. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył rektor sanktuarium ks. Piotr Burek CSMA, natomiast bracia profesi odnowili swoje przyżeczenia na ręce Przełożonego Generalnego naszego Zgromadzenia, ks. Dariusza Wilka CSMA, który przybył do naszego Sanktuarium Matki Bożej „ad Rupes” specjalnie na tą ważną uroczystość. W homilii ksiądz rektor przypomniał przesłanie założyciela naszego Zgromadzenia, bł. Ks. Markiewicza, dotyczące czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, oraz zachęcił aby bracia profesi emanowali entuzjazmem do wszystkich których spotkają na wzór Ojca Założyciela, który szczerym uśmiechem zdobywał serca dzieci i młodzieży.

Po zakończonej eucharystii udaliśmy się do refektarza zakonnego aby wspólnie radować się z naszych braci profesów. Podczas kolacji został oficjalnie włączony do naszej wspólnoty domowej kleryk Jarosław, który po ukończeniu rocznej nauki języka włoskiego w Rzymie w naszej parafii p.w. św. Oktawiusza i męczenników, rozpoczyna 1 rok studiów filozoficzno-teologicznych w Viterbo.

To bardzo podniosłe przeżycie dla młodego zakonnika, gdy oddaje się Panu Bogu do dyspozycji. Przeżywamy i my, zakonnicy nieco starsi, gdy wspominamy z naszego życia te wydarzenia - jakże piękne i wzniosłe. Życzymy naszym współbraciom wytrwałości na drodze realizacji swego powołania, radości ze służby Bogu i człowiekowi. Niech Matka Boża Skalna, którą czcimy w naszym sanktuarium oraz potężny orędownik u Boga Św. Michał Archanioł prowadzą ich po ścieżkach życia zakonnego.

Kl. Łukasz Nowak CSMA

Uroczystości ku czci Matki Bożej „ad Rupes” – 12 wrzesień 2016

W ciągu roku wiele ważnych momentów, ważnych celebracji przeżywamy w naszym sanktuarium, ale najważniejszy moment każdego roku to uroczystości ku czci Matki Bożej „ad Rupes” przypadające 12 września. Jak co roku, tak i tego roku, do uroczystości przygotowaliśmy się poprzez uroczyste triduum, które rozpoczeliśmy 9 września w Bazylice św. Józefa, a nie jak co roku w Grocie Matki Bożej, ze względu na to, iż do Bazyliki prowadzi Brama Miłosierdzia a ona sama jest miejscem gdzie można zyskać odpust zupełny.

W sam dzień uroczystości, po celebracjach przedpołudniowych i popołudniowych, główny moment celebracji rozpoczeliśmy o godz. 20.30 uroczystą Mszą świętą w Bazylice św. Józefa. Uroczysta Eucharystia było sprawowana pod przewodnictwem, pasterza naszej diecezji, ks. Biskupa Romano Rossi, a koncelobrowana przez Rektora Sanktuarium ks. Piotra Burek, przez pozostałych księży ze wspólnoty zakonnej, a także przez niektórych księży diecezjalnych, którzy przybyli na tą okazję. Należy zaznaczyć iż wśród celebransów i na Eucharystii, byli obecni także dwaj księża franciszkanie wraz z siostrami zakonnymi i niektórymi misjonarkami święckimi, po to, aby w czasie celebracji otrzymać posłanie od ks. Biskupa na rozpoczynające się od 13 września misje ludowe w Castel Sant’Elia. Wśród licznie zgromadzonych wiernych w Bazylice św. Józefa byli także obecni przedstawiciele władz regionu, powiatu, gmin i przedstawiciele policji i służb mundurowych. Najliczniej zgromadzoną grupą byli burmistrzowie niektórych gmin z terenu naszej diecezji, którzy z wielką dumą i dostojnością, prezentowali się z założonymi szarfami w kolorach flagi włoskiej, wedle tutejszego zwyczaju.

Po zakończeniu uroczystej Eucharystii, ks. Biskup dał początek procesji z obrazem Matki Bożej „ad Rupes”, która wyruszyła, by z tym cudowonym wizerunkiem przemierzyć ulice Castel Sant’Elia. Obraz umieszczony w specjalnej podstawie niesiony był przez dwa bractwa z Castel Sant’Elia, bractwo świętych patronów Anastazego i Nonnosego, a także przez bractwo Matki Bożej Loretańskiej. Należy podkreślić fakt, i podać go także jako ciekawostkę, że podstawa ta ma ponad sto lat a wykonana została na zamówienie pierwszego franciszkańskiego rektora sanktuarium, ks. Josefa Bernarda Doebbinga, w czasach kiedy był on już biskupem diecezji Nepi i Sutri.  W procesji uczestniczyli oczywiście wszyscy ci którzy uczestniczyli wcześniej w Eucharystii, a także ci którzy przybyli specjalnie na procesję a dołączali się do niej wzdłuż jej przejścia.

W czasie trwania procesji, momenty refleksji i modlitwy, które były prowadzone przez ks. Stanisława Żurada i animatorów, przeplatane były pieśniami i utworami muzycznymi w wykonaniu orkiestry dentej z Castel Sant’Elia. W połowie trasy, na centralnej ulicy miasteczka, tradycyjnie, odbyło się uroczyste błogosławieństwo na czetry strony świata z podniesionym do góry wizerunkiem Matki Bożej.

Zakończenie całej procesji miało miejsce na placu przed schodami brata Rodio, gdzie wszyscy dotarli po prawie godzinnym, procesyjnym, przemierzaniu uliczek miasteczka, w klimacie wiary, skupienia i modlitwy. Na zakończenie procesji i całości uroczystości, swoją refleksją opartą na Słowie Bożym podzielił się z wszystkimi wiernymi ks. Biskup Romano Rossi. Po jego refleksji, wszyscy wierni i kapłani z wiarą i przejęciem skierowali słowa antycznej modlitwy, od wielu stuleci wypowiadanej w tym sanktuarium, do Matki Bożej „ad Rupes” polecając jej nie tylko samych siebie, obecnych, ale także wszystkich tych, którzy nie mogli uczestniczyć w tej wielkiej i wspaniałej manifestacji wiary i pobożności ludowej. Po modlitwie głos zabrał ks. Rektor, aby w kilku słowach podziekować ks. Biskupowi, zgromadzonym przedstawicielom władz i wszystkim wiernym, a w sposób szczególny tym którzy, poprzez konkretne zaangażowanie przyczynili się do pięknego przygotowania i przeżycia uroczystości. Staropolskim „Bóg zapłać” podziekował on też pielgrzymom z Wadowic, którzy tak zaplanowali swoje pielgrzymowanie po miejscach świętych Rzymu, aby móc uczestniczyć także w uroczystościach w Castel Sant’Elia.   

Już wkrótce opublikujemy zdjęcia z tejże uroczystości, które ukażą przynajmiej w małej cześci to co było wielkim przeżyciem, dla tych co w niej uczestniczyli. Bo uczestnictwo i przeżycie tych pięknych momentów nie może być przez nic zastąpione, dlatego już dziś zapraszamy na 12 września, roku 2017.

Relikwie Świętej Siostry Faustyny i początek miesiąca maryjnego w Castel Sant’Elia

Papież Franciszek podczas audiencji ogólnej 9 grudnia 2015 wyjaśniając znaczenie rozpoczętego Roku Jubileuszowego życzył wszystkim: „Niech każdy z nas doświadczy w tym Roku Świętym Bożego Miłosierdzia, aby sam mógł stać się świadkiem tego, że Bogu najbardziej podoba się przebaczać.” Aby przeżyć dobrze ten błogosławiony czas dany nam od Boga, czas odnowy duchowej i powrotu do Miłosiernego Ojca, wspólnota Księży Michalitów, pracująca duszpastersko przy Sanktuarium Matki Bożej „ad Rupes” w Castel Sant’Elia, już od pierwszych dni Nadzwyczajnego Jubileuszu  proponuje wszystkim przybywającym do tego miejsca świętego pochylenie się nad znaczeniem tematu Miłosierdzia.

W sposób szczególny od kilku miesięcy księża kustosze przybliżają pielgrzymom i przyjaciołom sanktuarium przesłanie Jezusa Miłosiernego przekazane w ubiegłym stuleciu przez Świętą Siostrę Faustyne Kowalską. W tym czasie rektor sanktuarium ks. Piotr Burek wraz ze wspólnotą zakonną wystosował prośbę do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach o ofiarowanie naszemu Papieskiemu Sanktuarium, które jest kościołem jubiluszowym w diecezji Civita Castellana, relikwii św. Faustyny. Po pozytywnym rozpatrzeniu podania, delegacja wspólnoty zakonnej, wraz z raprezentacją władz miasta Castel Sant’Elia  i przyjaciołami sanktuarium udała się do Krakowa aby w niedzielę 10 kwietnia br. wziąć udział w oficjalnym przekazaniu relikwi Apostołki Miłosierdzia naszemu Papieskiemu Sanktuarium Matki Bożej „ad Rupes”.

Uroczyste wprowadzenie relikwi do naszego Sanktuarium poprzedzone zostało jednak duchowym przygotowaniem, poprzez odprawienie Triduum, w czasie którym pochyliliśmy się nad historią kultu Bożego Miłosierdzia. W czasie przygotowania do tego wielkiego historycznego dnia, został wyświetlony film o życiu duchowym świętej Siostry Faustyny, aby jeszcze lepiej poznać jej wielką rolę w rozkrzewieniu na cały świat kultu Miłosierdzia.

Sobota 30 kwietnia br. wpisze się na stałe w historię naszego Sanktuarium. W uroczystej celebracji eucharystycznej, celebrowanej w Bazylice Świętego Józefa przez J.E. abp. Piero Marini, przewodniczącego Papieskiego Komitetu ds. Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych, były Mistrz Papieskich Ceremonii Liturgicznych za pontifikatu Jana Pawła II i Benedykta XVI, oraz przy obecności i konceblebracji Jałmużnika papieskiego J.E. abp. Konrada Krajewskiego i księży michalitów pracujących w tutejszym sanktuarium, zostały wprowadzone relikwie św. Siostry Faustyny. W słowie wprowadzającym ks. Piotr Burek uświadomił obecnym wiernym  że nie przyjmujemy do tego świętego miejsca jakiegoś przedmiotu, lecz realną obecność  tej świętej Apostołki Miłosierdzia, aby pomagała nam odważnie zwracać się ku Bogu Ojcu Miłosiernemu. Główny celebrans natomiast przypomniał aktualność aktu strzelistego, często przyłowywanego przez Siostre Faustyne w swoim „Dzienniczku”: Jezu ufam Tobie. Przypomniał wiernym że symboliczna jest data wprowadzenia tutaj relikwi: 30 kwietnia, gdyż przypomina datę kanonizacji tej wielkiej świętej na Placu Świętego Piotra w Watykanie 16 lat temu, również w czasie Roku Jubileuszowego, 2000-lecia chrześcijaństwa. Wspominał swój udział w tamtym dniu kanonizacji podkreślając wielkie emocje jej towarzyszące. Po zakończonej Eucharystii obecni wierni mieli możliwość uczczenia relikwi Świętej Siostry Faustyny Kowalskiej, która na stałe zostaje w Bazylice Świętego Józefa.

Niedziela 1 maja br. była kolejnym dniem wielkich uroczystości jubileuszowych. O godzinie 11.30 rozpoczęła się uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem Prefekta Kongregacji ds. Doktryny Wiary, Jego Eminencji kard. Gerharda Ludwig Müllera. Uroczysta Msza Święta przywoływała trzy ważne wydarzenia: po pierwsze rozpoczęliśmy nią miesiąc maryjny w naszym Sanktuarium; po drugie obchodziliśmy 100 rocznicę śmierci pierwszego rektora franciszkańskiego tutejszego Sanktuarium i biskupa diecezji Nepi-Sutri śp. Bpa. Józefa Bernarda Debbinga; a po trzecie obchodziliśmy 28 rocznicę wizyty w tym świętym miejscu Ojca Świętego Jana Pawła II. W homilii Ksiądz Kardynał przypomniał wielkie zasługi śp. Bpa Deobbinga dla Sanktuarium, diecezji i Kościoła Powszechnego. W czasie swojej wizyty, kard. Müller nawiedził Bazylikę św. Eliasza, Grotę Matki Bożej „ad Rupes” a następnie oddał hołd śp. Biskupowi na cmentarzu franciszkańskim gdzie spoczywa. Na zakończenie swojej wizyty, Kardynał Prefekt spotkał się ze wspólnotą zakonną podczas wspólnego posiłku.

Kl. Łukasz Nowak CSMA

Życzenia Wielkanocne 2016

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA WIELKI POST 2016 ROKU

ORĘDZIE  
OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
NA WIELKI POST 2016 ROKU

„Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary” (Mt 9,13)
Uczynki miłosierdzia w Roku Jubileuszowym

1. Maryja, ikona Kościoła ewangelizującego, bo jest ewangelizowany.

    W bulli ogłaszającej Jubileusz napisałem: „Niech Wielki Post w Roku Jubileuszowym będzie przeżywany jeszcze bardziej intensywnie, jako ważny moment, by celebrować miłosierdzie Boga i go doświadczać” (Misericordiae Vultus, 17). Przez wezwanie do słuchania Słowa Bożego oraz inicjatywę „24 godziny dla Pana” pragnąłem podkreślić prymat modlitewnego słuchania Słowa Bożego, zwłaszcza prorockiego. Miłosierdzie Boże jest bowiem przesłaniem skierowanym do świata, ale każdy chrześcijanin jest powołany do tego, by sam go doświadczać. Dlatego w czasie Wielkiego Postu roześlę Misjonarzy Miłosierdzia, aby byli dla wszystkich żywym znakiem Bożego przebaczenia i bliskości.

    Po przyjęciu od archanioła Gabriela Dobrej Nowiny, Maryja w Magnificat profetycznie sławi miłosierdzie, z którym Bóg Ją wybrał. Tym samym zaręczona z Józefem Dziewica z Nazaretu stała się doskonałą ikoną Kościoła, który ewangelizuje, bo sam jest nieustannie ewangelizowany za sprawą Ducha Świętego, który zapłodnił jej dziewicze łono. W tradycji prorockiej miłosierdzie – jak wskazuje etymologia tego słowa – ma ścisły związek z matczynym łonem (rahamim) i z dobrocią  wielkoduszną, wierną i współczującą (hesed), praktykowaną w związkach małżeńskich i w rodzinie.

Czytaj więcej: ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA NA WIELKI POST 2016 ROKU

Liturgia na dziś

5167224
Today
Yesterday
This Week
This Month
1055
1636
10648
40392