W końcu dotarł!

Po długim oczekiwaniu, spowodowanym problemami z drukiem, w końcu dotarł do naszych rąk nowy kalendarz Squilli na 2014 rok. Można by powiedzieć lepiej późno niż wcale. Na kalendarz ten, który będzie nam towarzyszył przez cały rok, czekało wiele osób, a to potwierdza fakt, że jest on bardzo doceniany, z czego bardzo się cieszymy i mamy nadzieję że także i tego roku będzie on cieszył się popularnością.

Jak wygląda tegoroczny kalendarz? Węwnatrz jego można znaleść dwie komozycje fotografii: pierwsza którą przedstawia najważniejsze wydarzenia roku 2013 dla naszego sanktuarium, druga zaś ukazuje wizytę sprzed 25 lat, bł. Jana Pawła II. Jeśli chodzi o fotografie na każdy miesiąc, pragnęliśmy także i tego roku kontynuować cykl fotografii, które ukazują najważniejsze i najpiękniejsze miejsca tego świętego miejsca. Fotografie te zostały wykonane, przy użyciu specjalnej techniki, przez pana Roberta Finesi. Przepięknym zdjęciom towarzyszą myśli bł. Jana Pawła II i Papieża Franciszka, które mówią o pięknie i misji rodziny, myśli specjalnie wybrane, mając na uwadze synod, który odbędzie się w październiku, a który poświęcony będzie właśnie rodzinie.

Kalendarz ten można nabyć na furcie naszego sanktuarium, albo prosząc o przesłanie go drogą pocztową podając swój adres. W galerii prezentujemy niektóre zdjęcia kalendarza, które przynajmniej po części ukazują jego piękno.

Jeszcze kilka dni i....

Rozpoczęli pracę 18 listopada i każdego dnia rano i popołudniem nie szczędzili sił, czasu i chęci by to ogromne dzieło ukończyć w wyznaczonym czasie. Ostatnie szlify zostały wykonane w Wigilię Narodzenia Pańskiego. To nad czym pracowali zostało uroczyście odsłonięte na widok publiczny w czasie Mszy „Pasterki”. O kim mowa i co takiego zostało stworzone. Mowa oczywiście o szopce bożonarodzeniowej usytuowanej w głębi Bazyliki Świętego Józefa. Artystami jak zawsze od 34 lat byli przyjaciele naszego Sanktuarium: Bruno Dei, Enrico Graziani, Enzo Adolini i Maurizio Galletti, prawdziwie utalentowani artyści. Ta niezwykła szopka pełna kolorów, gry światłami, imitacjami ruchu figurek w niej ustawionych i blasku święcących na nieboskłonie gwiazd jest efektem wielotygodniowej pracy przepełnionej oddaniem, pomysłowością, olbrzymią wyobraźnią i miłością do Dobrego Boga.

W tym miejscu wspólnota michalitów w Castel Sant’Elia pragnie gorąco zaprosić pielgrzymów do odwiedzin naszego sanktuarium i tej wspaniałej szopki betlejemskiej, która jest pięknym wyznaniem swojej wiary w Dobrą Nowinę, którą przez swoje narodzenie nam objawił Jezus Chrystus. Szopka jest otwarta codziennie w godzinach od 7.00 do 19.30. Pozostało już mało czasu, gdyż szopka betlejemska ostatni raz zostanie otwarta tradycyjnie 2 lutego.

Prezentujemy wam kilka zdjęć prezentujących autorów szopki oraz efekt końcowy.

Życzenia na Nowy Rok 2014!

“Niech cię Pan błogosławi i strzeże.
Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą,
niech cię obdarzy swą łaską.
Niech zwróci ku tobie oblicze swoje
i niech cię obdarzy pokojem.”.
(Lb 6, 24-26)

Nowy Rok 2014, który rozpoczyna się świętem ku czci Maryi, Matki Boga, niech sparwi abyśmy jeszcze bardziej mogli odczuć i doznać Jej Matczynej obecności. Umocnieni i pocieszeni wstawiennictwem Dziewicy Maryi, możemy kontemplować Jej syna, Jezusa Chrystusa i kroczyć jeszcze pewniej na drodze czynienia dobra!

Wszystkim przyjaciołom, współpracownikom sanktuarium i tym wszystkim, którzy nawiedzają to święte miejsce życzymy Bożego błogosławieństwa na Nowy Rok 2014.

Wspólnota zakonna Księży Michalitów

“Aby bracia byli jedno” ...

Jest to już tradycją, że zaraz po Bożym Narodzeniu, wszyscy księża i klerycy ze Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła, pracujący w prowincji włosko-szwajcarskiej przybywają do naszego klasztoru w Castel Sant’Elia na coroczne spotkanie formacyjne. Tak było również w tym roku. Pierwsi współbracia przybyli na obiad w drugi dzień świąt, a po południu reszta.

Wieczorem 26 grudnia rozpoczęliśmy spotkanie uroczystymi nieszporami w grocie Matki Bożej, pod przewodnictwem Wikariusza Przełożonego Generalnego Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła, Ks. Ryszarda Andrzejewskiego, który w swojej refleksji, zaprosił nas wszystkich do pójścia za przykładem Maryi i Józefa, a w szczególności w naśladowaniu ich pokory i uległości wobec Ducha Świętego, który zawsze prowadzi do przyjęcia z radością woli Pana Boga. Po uroczystych nieszporach, miało miejsce braterskie spotkanie przy świątecznym stole na refektarzu zakonnym.

Następnego dnia, w święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty miało miejsce spotkanie wszystkich współbraci i cały dzień pełen był momentów refleksji, dyskusji, wykładów na temat aktualnych problemów, i oczywiście nie zabrakło też wspólnej modlitwy. Medytacje i wykłady, prowadzone były przez takie osoby jak: Ks. Prowincjał Bogdan Kalisztan, Ks. Piotr Burek, Rektor Sanktuarium, prof. Zbigniew Formella i prof. Tadeusz Lewicki, z Salezjańskiego Uniwersytetu Papieskiego oraz inne osobistości.

Centralnym punktem dnia była wspólna Eucharystia, podczas której nasi klerycy William, Paweł i Mojżesz otrzymali posługę lektora. Ks. Prowincjał w homilii podkreślił i zaprosił nas wszystkich aby doświadczyć w sposób konkretny w naszym życiu Jezusa Chrystusa, tak jak św. Jan Apostoł i Ewangelista.

Oprócz oficjalnych chwil poświęconych refleksji, nie zabraklo również miejsca na braterskie I osobiste dzielenia się doświadczeniami w pracy duszpasterskiej. Spotkanie zakończyło się w sobote rano 28 grudnia wraz z pierwszymi wyjazdami współbraci, którzy już po południu musieli podjąć na nowo swe obowiązki duszpasterskie. Mimo, że w tym roku nie było wystarczajaco dużo czasu, ale zawsze jest bardzo miło “jak braci są jedno” i przez to wspólne bycie razem, mogą ubogacić się na wzajem w nowe doświadczenia i nowe wytyczne do dalszej pracy duszpastrskiej na terenie prowincji włosko-szwajcarskiej. Wyjeżdżając do swoich domów, współbracia składali sobie nawzajem życzenia Szczęśliwego Nowego Roku, oraz “do zobaczenia wkrótce!“.

Szczególne zakończenie Roku 2013!

Ostatni dzień roku kalendarzowego dla nas, wspólnoty z Castel Sant'Elia, rozpoczął się w sposób niezwykły. W przeddzień przełożony wspólnoty Ks. Piotr Burek zaproponował, abyśmy udali się do Bazyliki Św. Piotra na Watykanie, aby na ołtarzu bł. Jana Pawła II uczestniczyć we Mszy Świętej o godzinie 8.45 pod przewodnictwem Przewielebnego Księdza Wikariusza Generalnego Ryszarda Andrzejewskiego wraz z koncelebrą Ks. Piotra Burka, Ks. Jerzego, Ks. Marcina i Ks. Sławka.

Liturgię słowa przygotował kl. Paweł Zagórski, który kilka dni temu przyjął posługę Lektoratu, zaś posługę ministranta ołtarza pełnił kl. Piotr Gruca. Podczas Eucharystii dziękowaliśmy Bogu za miniony rok, za otrzymane łaski, za niezlicznone znaki Bożej miłości i opatrzności. Przez wstawiennictwo błogosławionego Jana Pawła II modliliśmy się w intencjach całego Zgromadzenie, w intencjach Ojca Generała i wszystkich współbraci, a także w intencjach, które przynieśliśmy w naszych sercach, aby je złożyć Chrystusowi na tym szczególnym ołatrzu. Po Mszy Świętej udaliśmy się na plac Świętego Piotra aby podziwiać piękną szopkę Bożonarodzeniową. Po pokarmie duchowym i ubogaceniu naszych serc ksiądz przełożony zadbał też o ciało i udaliśmy się na typowo włoskie śniadanie.

Kl. Piotr Gruca

Życzenia na Boże Narodzenie 2013

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga
i Bogiem było Słowo. Ono było na początku
u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez
Niego nic się nie stało, co się stało. (J 1, 1-3)


W Dzieciątku złożonym w stajence Bóg ukazuje Swoją chwałę, chwałę miłości, która daje w darze siebie i wyzbywa się wszelkiej wielkości, by prowadzić nas drogą miłości.

Życzymy, aby obchody Świąt Narodzenia Pańskiego służyły odkrywaniu drogi do zjednoczenia z Bogiem, jaką jest ufne przyjęcie i wierne wypełnianie Jego Słowa. Niech łaska Boża wspomaga to nasze dojrzewanie w wierze przez wszystkie dni Nowego Roku.

Łamiąc się opłatkiem przy Wigilijnym stole polecamy Nowonarodzonemu i Jego Matce, wszystkie troski i radości, prosząc Go o hojność łask i błogosławieństwo Boże w Nowym Roku 2014, dla wszystkich przyjaciół, współpracowników sanktuarium i tych wszystkich, którzy nawiedzają to święte miejsce.

Wspólnota zakonna Ksieży Michalitów


Życzenia od Ojca Świętego Franciszka

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Castel Sant’Elia

Choć minął już ponad tydzień od bardzo znaczącego święta dla naszego Zgromadzenia jakim jest Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, nadal żyjemy wspomnieniami tamtych wydarzeń, toteż pragniemy podzielić się z wszystkimi garścią wspomnień z tamtych dni.

Zgodnie z poleceniem naszego Ojca Założyciela bł. Bronisława Markiewicza, który swoim wychowankom radził przygotowywać się do świąt religijnych, szczególnie odnoszących się do Matki Bożej, poprzez odprawianie nowenn, tak i my jego duchowi synowie na włoskiej ziemi przed tą ważną dla nas Uroczystością Maryjną przygotowywaliśmy się nowenną, której przewodził ks. Stanisław Żurad. Ksiądz Stanisław zaproponował wiernym uczestniczącym w nowennie pochylenie się nad poszczególnymi kwestiami z hymnu Maryjnego „Magnificat”.

W sobotę 7 grudnia w Bazylice Świętego Józefa odbył się szczególny koncert, w formie programu słowno-muzycznego, bezpośrednio przygotowującego do przeżywania święta Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, które za specjalnym pozwoleniem Stolicy Apostolskiej można było obchodzić w II Niedzielę Adwentu. Klerycy: Paweł, Łukasz i Adrian tworzący zespół muzyczny MICHAEL.IT, w którym gościnnie gra także diak. Tomasz Rożek przygotowali na tę okazję kilka nowych utworów ku czci Matki Boże. Utwory były przeplatane były refleksjami rektora Sanktuarium księdza Piotra Burka. Koncert ten spotkał się z wielkim zainteresowaniem ze strony nie tylko mieszkańców naszego miasteczka lecz również przyjaciół z Nepi czy z Civita Castellana.

Niedziela 8 grudnia, II już niedziela Adwentu, była dla mieszkających w Castel Sant Elia i przybyłych wiernych dniem szczególnym. Kulminacyjnym momentem tego dnia było wspólne spotkanie przy stole eucharystycznym o godzinie 19.00 kiedy to uroczystej Mszy Świętej przewodniczył pasterz naszej diecezji J.E.bp. Romano Rossi. W koncelebrze stanęli ksiądz prałat Tymon Chmielecki pracownik Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej, ksiądz Bogusław Turek podsekretarz Kongregacji Świętych oraz rektor sanktuarium ksiądz Piotr Burek, ksiądz Janusz Konopacki, proboszcz z Nepi wraz z wikarym księdzem Marcinem Piórkowskim, ksiądz Jerzy Kołodziej i ksiądz Stanisław Żurad, duszpasterze i spowiednicy naszego sanktuarium. We mszy świętej udział wzięli również burmistrz miasta wraz ze swoimi współpracownikami. Animację liturgii podjął zespół klerycki MICHAEL.IT, który uświetnił tą doniosłą uroczystość nowymi pieśniami na cześć Niepokalanej grając i śpiewając „z wielką pasją i oddaniem” co podczas Eucharystii podkreślił biskup Romano. W swojej porywającej i pięknej homilii pasterz diecezji zachęcił nas wszystkich byśmy tak jak Maryja oddali się całkowicie prowadzeni przez dobrego Boga, który pomoże nam walczyć i wygrać ze starotestamentalnym wężem - szatanem, tak jak to zrobiła Niepokalana Maryja. Na zakończenie pragniemy przekazać wszystkim przesłanie Jego Ekscelencji, które niech stanie się naszą częstą modlitwą do Tej, która zawsze nad nami czuwa: „Niewiasta obleczona w słońce, która miażdży głowę węża wraz z całym jego zastępem jest dla nas nadzieją, jest jak kochająca matka, która została nam wszystkim dana przez Boga.”

Liturgia na dziś

5167175
Today
Yesterday
This Week
This Month
1006
1636
10599
40343