“Jeszcze tylko kilka dni i ...”

„Jeszcze tylko kilka dni i szopka bożonarodzeniowa w Bazylice Świętego Józefa będzie gotowa”. Taki pogląd wypowiadają artyści przygotowujący ten nieodłączny element Świąt Narodzenia Pańskiego, zapraszając jednocześnie na Uroczystą Eucharytię Wigilii Narodzenia Pańskiego tzw. Pasterkę, celebrowanę o północy 24 grudnia, w czasie której rektor sanktuarium uroczyście zaprezentuje tegoroczną szopkę przybyłym wiernym.

Kim są ci śmiałkowie którzy tworzą naszą szopkę? Są to przyjaciele i współpracownicy naszego Sanktuarium Maryjnego, panowie: Bruno Dei, Enrico Graziani, Enzo Adolini i Maurizio Galletti, którzy już od wielu wielu lat dzielą się swoim talentem, wolnym czasem i chęcią sławienia Nowonarodzonego Zbawiciela. W zeszłym roku zostali on uhonorowani przez Przełożonego prowincji włosko-szwajcarskiej Księży Michalitów księdza Bogdana Kalisztana medalem Benemerenti z okazji roku jubileuszowego Zgromadzeń Michalickich, o co wnioskował rektor tutejszego Sanktuarium Maryjnego ksiądz Piotr Burek.

„Był ranek, około godziny 9.00, 18 listopada, kiedy w Bazylice Świętego Józefa słychać było dziwne odgłosy: ktoś przesuwał konfesjonały, ktoś inny ławki, przed kościołem zaczęto zwozić cegły, sznury i drewniane belki. Wewnątrz i na zewnątrz Bazyliki, wchodzili i wychodzili Bruno, Enzo, Enriko, Maurizio. Ich twarze promieniały entuzjazmem, byli pełni radości z tego co właśnie robili.” – tak opisał początek prac przy tegorocznej szopce betlejemskiej nasz zakonny kronikarz Ksiądz Jerzy Kołodziej. W tym roku ks. Jerzy oprócz tej zaszczytnej funkcji opisywania sytuacji zaistniałych w naszym domu zakonnym został przez rektora księdza Piotra nominowanym „kapelanem szopkarzy”. Codziennie doglądał i nadal dogląda prac przy szopce wspierając pracowników dobrym słowem i ... oczywiście filiżanką dobrej włoskiej kawy. Jak sam mówi dalej będzie czuwał nad przedsięwzięciem i obiecuje, że wszystkie prace przy szopce będą zakończone przed Wigilią Narodzenia Pańskiego.

Już dzisiaj zapraszamy na „Pasterkę” 24 grudnia o północy, w czasie której zobaczymy to artystyczne dzieło w pełnej okazałości. Przypominamy również, że jak co roku szopkę będzie można oglądać od dnia jej otwarcia, do 2 lutego, codziennie od godziny 7.30 do 19.00.

A oto kilka ciekawych zdjęć z przebiegu tegorocznej akcji: „Szopka”.

Kl. Łukasz Nowak

Uroczysta celebracja na zakończenie Roku Wiary

W niedzielę 24 listopada, w Uroczystość Chrystusa Króla, w Bazylice św. Józefa o godzinie 18.00 miała miejsce uroczysta Msza święta pod przewodnictwem Rektora naszego Sanktuarium, ks. Piotra Burka, na zakończenie Roku Wiary. Cała liturgia była bardzo podniosła, a każdy gest bogaty w głębokie przesłanie. Liczna wspólnota uczestnicząca w celebracji, intensywna modlitwa, zapalona świeca paschalna, kadzidło, ryt poświęcenia wody i pokropienie wiernych przypominające moment chrztu świętego, uroczyste wyznanie wiary, były elementami, które sprawiły że cała celebracja była przeżywana w klimacie wielkiej i głębokiej bliskości z Chrystusem, a śpiew w wykonaniu muzycznego zespołu kleryckiego nadał jej tonu bardzo radosnego.

„Dzisiejsza uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, stanowiąca ukoronowanie roku liturgicznego oznacza również zakończenie Roku Wiary, ogłoszonego przez papieża Benedykta XVI. Ku niemu biegną obecnie nasze myśli pełne miłości i wdzięczności. Poprzez tę opatrznościową inicjatywę dał nam on możliwość ponownego odkrycia piękna tej drogi wiary, rozpoczętej w dniu naszego chrztu, która uczyniła nas dziećmi Bożymi i braćmi w Kościele. Ostatecznym celem tej drogi jest pełne spotkanie z Bogiem, podczas którego Duch Święty nas oczyszcza, wynosi, uświęca, abyśmy mogli wejść do szczęścia, jakiego pragnie nasze serce”. Na początku homilii ks. Piotr przytoczył właśnie te słowa wypowiedziane przez Ojca świętego Franciszka w czasie homilii na porannej Mszy świętej na zakończenie Roku Wiary na Placu świętego Piotra. W kilku słowach ks. Rektor, zwracając się do licznie zgromadzonych wiernych, streścił również myśl przewodnią homilii Ojca świętego, podkreślającą bardzo głęboką wizję centralnego miejsca Chrystusa, ukazującą go według słów świętego Pawła jako pierworodnego wobec każdego stworzenia: „w Nim, przez Niego i dla Niego zostało wszystko stworzone. On jest centrum wszystkich rzeczy, jest ich początkiem. Bóg dał Mu pełnię, całość, aby w Nim wszystko pojednać ze sobą”.

Ks. Piotr, cytując słowa Ojca świętego mówił o centralnym miejscu Chrystusa, ukazując Go jako centrum stworzenia, jako centrum ludu i centrum historii. Po krótkim streszczeniu myśli przewodnich homilii Ojca świętego, ks. Piotr podkreślił iż bycie Chrystusa w centrum stworzenia, ludu i historii, wyraża się przede wszystkim w facie byciu Królem Wszechświata i na odwrót, bycie Chrystusa Królem Wszechświata wyraża się poprzez centralne miejsce Chrystusa w stworzeniu, ludzie i historii. Rozwijając tę myśl ks. Rektor przytoczył kilka fragmentów ewangelii w których to sam Chrystus podkreślał różnicę swojego Królestwa, bycia Królem w odniesieniu do kategorii ludzkich pojmowania tychże rzeczywistości. W odniesieniu zaś do fragmentu ewangelii z liturgii niedzielnej, opisującej moment ukrzyżowania, ks. Piotr powiedział: „Krzyż jest wielkim zwycięstwem Boga, i to właśnie krzyż jest miarą naszej więzi z Bogiem poprzez Chrystusa”.

Cała celebracja zakończyła się uroczystym błogosławieństwem i nowym utworem muzycznym przygotowanym przez nasz zespół, wyrażającym uwielbienie i podziękowanie dla Chrystusa.

Uroczysta Celebracja Eucharystyczna na zakończenie Roku Wiary

Spotkanie wolontariuszy tegorocznej „INFIORATY”

W czwartek 14 listopada, zgodnie z kilkuletnią tradycją w naszym domu zakonnym miało miejsce spotkanie wolontariuszy, którzy co roku przygotowują “INFIORATĘ”, czyli pomagają w przygotowaniu i dekoracji trasy na procesję Bożego Ciała na terenie naszego sanktuarium.

Pod kierownictwem księdza Piotra Burka, Rektora sanktuarium, i przy pomocy bezpośredniego odpowiedzalnego za grupę ks. Stanisława Żurada, wolontariusze, od lutego do czerwca, przygotowywali plany, kompletowali materiały, by na dzień procesji Najświętszego Sakramentu po Castel Sant’Elia pięknie wystroić główną aleję prowadzącą do Papieskiego Sanktuarium Matki Bożej „Ad Rupes”.

Celem spotkania czwartkowego, było podziekowanie wszystkim wolontariuszom za trud włożony w przygotowanie edycji „INFIORATY” 2013, a także pierwsze przygotowanie planów na edycję 2014. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 18.30 w Bazylice Świętego Józefa adoracją Najświętszego Sakramentu i współnym odmówieniem Nieszporów. Następnie nasi przyjaciele wraz z całą wspólnotą zakonną udali się do audytorium klaszornego, aby przypomnieć sobie jeszcze raz przygotowania do tegorocznego święta Bożego Ciała poprzez prezentację multimedialną przygotowaną przez Rektora sanktuarium, którą można oglądnąć w sekcji video tejże strony. Następnie wszyscy udali się na „spotkanie przy stole”, czyli na wspólne „dziękczynne” świętowanie. Podczas kolacji wolontariusze dyskutowali i zastanawiali się już nad przyszłorocznym projektem przystrojenia kompleksu sanktuaryjnego. Już nie możemy się doczekać rezultatów. A oto kilka zdjęć z INFIORATY 2013.

Święcenia diakonatu w prowincji włosko-szwajcarskiej - 27 październik 2013

W niedzielę 27 października biezacego roku o godzinie 16.30 w katedrze pod wezwaniem Matki Bożej Większej w Civita Castellana miała miejsce uroczysta msza święta, podczas której nasz współbrat kleryk Tomasz Rożek CSMA wraz z trzema klerykami miejscowego seminarium został wyświęcony na diakona poprzez nałożenie rąk i modlitwę konsakracyjną pasterza diecezji Civita Castellana J.E. bpa Romano Rossi. W uroczystości wzięli udział: przełożony prowincji włosko-szwajcarskiej naszego zgromadzenia ks. Bogdan Kalisztan CSMA, rektor sanktuarium Matki Bożej „Ad Rupes” ks. Piotr Burek CSMA, proboszcz parafii w Nepi ks. Janusz Konopacki CSMA. Specjalnie na uroczystość święceń diakonatu przybyła z Polski mama naszego współbrata.

W homili pasterz diecezji kilkakrotnie podkreślał, że diakon jest jest wielkim darem dla Kościoła. „Diakon, kapłan i biskup nie są wezwani do stania przed ołtarzem dla pokazu, ale do służby; nie są wezwani w swoim posłannictwie do czczenia siebie samych ani nawet dla ważnego zadania liturgicznego, ale są wezwani przede wszystkim do poświęcenia swojego życia Chrystusowi.” Zwracając się do kapłanów, diakonów i wszystkich wiernych Jego Ekscelencja biskup Romano Rossi zaapelował: „ My księża, my diakoni, my chrześcijanie możemy często być kuszeni do wpisania kultu w naszą codzienność: dobrze celebruje ceremonie, poruszam się prawidłowo, śpiewam poprawnie, pięknie głoszę Słowo Boże. Przyjaciele, nie wolno nam traktować kultu jak życia ale życie jak kult, życie jak ofiara. Pierwszym znaczeniem słowa kult obecnym w chrześcijaństwie nie jest ceremonia, ale męczeństwo, posłuszeństwo, wyrzeczenie!” Na koniec prosił nowowyświęconych diakonów aby zapamiętali że diakonat jest darem, nie funkcją.

Życzymy nowowyświęconym diakonom, a przede wszystkim naszemu współbratu diakonowi Tomaszowi aby żyli i służyli kościołowi dając tym samym świadectwo wielkiej miłości Boga do człowieka.

Uroczysta Msza Święta na rozpoczęcie nowego roku akademickiego 2013-2014

Po dwóch tygodniach od oficjalnego rozpoczęcia nowego roku akademickiego w Instytucie Teologicznym „Świętego Piotra” w Viterbo w czasie których studenci poznawali środowisko studenckie, profesorów, wymagania edukacyjne, prawa i obowiązki studenta, 11 października przeżywaliśmy bardzo ważne wydarzenie, bo rozpoczęcie nauki w nowym roku akademickim Mszą Świętą sprawowaną przez biskupa Viterbo J.E. Lino Fumagalli. Eucharystia zgromadziła dyrekcję instytutu, liczne grono profesorów i jeszcze liczniejsze grono studentów świeckich i zakonnych.

Na wstępie swojej homilii biskup Viterbo zacytował słowa Świętego Anzelma: „Nie próbuję, Panie, przeniknąć Twojej głębi, gdyż w żadnym razie nie przyrównuję do niej mego intelektu; pragnę jednak, przynajmniej do pewnego stopnia, zrozumieć Twoją prawdę, w którą wierzy i którą kocha moje serce. Nie staram się bowiem zrozumieć, abym uwierzył, ale wierzę, bym zrozumiał”, i wychodząc od tego cytatu świętego Anzelma biskup Lino starał się nam uzmysłowić wielkie znaczenieżycia w zgodzie z wiarą i rozumem. Prosił wszystkich studentów, aby nauka przybliżała nas do jeszcze większego kochania naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Na zakończenie uroczystej Eucharystii głos zabrał rektor instytutu, ksiądz Alfred Cento, który podzielił się z całą społecznością studencką radością odnowienia naszemu instytutowi agregacji przez Uniwersytet Świętego Anzelma w Rzymie na kolejne pięć lat studiów. Przypomniał również historię instytutu i zapowiedział nam, że w obecnym roku akademickim świętujemy 15 rocznicę istnienia złączonego z trzech seminariów duchownych w Viterbo Instytutu Świętego Piotra.

Warto wspomnieć, że zastęp studentów naszego instytutu powiększył się o dwóch naszych seminarzystów, kleryka Piotra Grucę i kleryka Adriana Leszko, którzy rozpoczynają pierwszy rok studiów filozoficznych.

Wszystkim profesorom, studentom a szczególnie naszym klerykom michalickim życzymy roku pełnego prawdziwego szukania Boga poprzez drogi nauk filozoficznych i teologicznych. Niech Chrystus, dobry Pasterz prowadzi nas do poznania doskonałej miłości Boga do człowieka, i przygotuje nas do dobrego pełnienia posługi kapłańskiej w Jego Kościele.

Kl. Łukasz Nowak CSMA (II rok)

Eucharystia pod przewodnictwem Jego Eminencji kardynała Santos Abril y Castellò w Uroczystość Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała - 29 wrzesień 2013

Zwieńczeniem nowenny i uroczystości pelegrynacyjnych figury Świętego Michała Archanioła była uroczysta Msza Święta 29 września o godzinie 18.00 odprawiana przez Jego Eminencjię kardynała Santos Abril y Castellò. Koncelebrowali ją przełożony prowincji włosko-szwajcarskiej naszego Zgromadzenia ks. Bogdan Kalisztan, radca i ekonom prowincji ks. Bogdan Turek, rektor Sanktuarium Maria SS. „Ad Rupes” ks. Piotr Burek oraz wielu innych naszych współbraci. Animację muzyczną podjął chór katedralny z Civita Castellana. Na uroczystości odpustowe przybyli również burmistrzowie: Castel Sant’Elia i Nepi oraz komendanci sił wojskowych i policyjnych na terenie prowincji Viterbo.

Na początku Mszy Świętej ks. Piotr Burek przywitał wielebnego gościa. W imieniu swoim i wszystkich michalitów pracująch przy naszym sanktuarium wyraził radość, że w tak świątecznym dla nas dniu zaszczycił nas swoją obecnością archiprezbiter Bazyliki Matki Bożej Większej w Rzymie – największej na świecie bazyliki poświęconej Matce Bożej. Przybliżył też wszystkim szczególność obchodzonego w tym roku odpustu ku czci Świętego Michała Archanioła. W naszym Zgromadzeniu przeżywamy Rok Świętego Michała będący drugim rokiem wielkiej nowenny przygotowującej nas na 100- lecie zatwierdzenia naszej rodziny zakonnej.
W piękniej homilii Jego Eminencja przybliżył wyjątkowość Sanktuarium Matki Bożej „Ad Rupes”, do której wielkie nabożeństwo mieli pierwsi anachoreci budujący później życie monastyczne na zachodzie Europy. Zacytował on błogosławionego papieża Jana Pawła II, który w Ameryce Łacińskiej mówił, że: „Sanktuaria są miejscami uświęconymi wiekami pobożności ludu chrześcijańskiego”.

Nawiązując do wielkiego protektora Zgromadzeń Michalickich podkreślał, że nie jesteśmy nigdy sami w obliczu walki nad złem i że pomaga nam on wybierać w życiu dobro . „Jesteśmy wezwani byśmy w naszym życiu potrafili dobrze wybierać, byśmy potrafili walczyć i ubiegać się o dobro, byśmy nieustannie starali się zapobiegać złu... nie mówi się tu tylko o głoszenie dobra, chodzi raczej o czynienie dobra, o obdarowanie dobrem w taki sposób aby nasze życie było poświęcone na służbę bożą dla istnienia ludzkiego a zarazem na pożytek społeczeństwa.”

Peregrynacja Figury św. Michała Archanioła - Pożegnanie - 26 wrzesień 2013

Święty Michale, oręduj za nami, zawsze!!

Po trzydniowym pobycie w parafii Świętego Antoniego Opata i trzydniowym pobycie w naszym sanktuarium, dnia 26 września wielką dziękczynną procesją, najpierw na nogach a potem samochodami pożegnaliśmy pielgrzymującą po ziemi włoskiej figurę Świętego Michała Archanioła z Góry Gargano i przekazaliśmy ją naszym współbraciom w Nepi.

O 21.00 spotkaliśmy się w Bazylice Świętego Józefa by podjąć figurę i rozpocząć uroczysty przemarsz drogami naszego miasteczka do placu przy parafii św. Antoniego miejsca pierwszego postoju figury Świętego Michała. Sam uroczysty przemarsz wypełniony był modlitwą, rozważaniami i śpiewami grupy animującej peregrynację figury pod czujnym okiem wikarego ks. Sławomira Szaroty CSMA. W procesji wzięli udział tutejsza niezawodna władza miasteczka: burmistrz, pracownicy gminy, policja, karabinierzy, stowarzyszenia pobożne oraz miejscowa orkiestra dęta.

Po godzinnym przemarszu dotarliśmy na przykościelny plac Margherita. Tu nastąpiło pożegnanie świętego Michała prowadzone przez proboszcza ks. Ryszarda Niziołka i rektora Sanktuarium „Ad Rupes” ks. Piotra Burka. Po odmówieniu aktu oddania się w opiekę Świętego Archanioła pielgrzymującą figurę podjął proboszcz parafii w Nepi ks. Janusz Konopacki wraz z księżmi tam pracującymi. Figura została ulokowana w specjalnie przygotowanym odkrytym Jeepie i rozpoczęła się druga część procesji tym razem samochodami do Nepi.

Zanim dojechaliśmy do dzisiejszego celu nawiedzenia figury jakim była parafia pw. Świętej Rodziny figura Księcia Niebieskiego przemierzała ulice miasta zatrzymując się 7 razy w 7 osiedlach Nepi gromadząc miejscowych gospodarzy na modlitwę uwielbienia i wyzwolenia z różnych nałogów. Po dojechaniu do celu dzisiejszej peregrynacji Święty Michał został uroczyście wniesiony przez michalickich kleryków do kościoła i umiejscowiony w specjalnej części prezbiterium wystrojonej na wzór murów oryginalnej groty z Monte Sant’Angelo. Tutaj przez całą noc odbierał on cześć i słuchał modlitw przychodzącego do niego ludu bożego.

Liturgia na dziś

5167211
Today
Yesterday
This Week
This Month
1042
1636
10635
40379