Święcenia kapłańskie - dar dwóch nowych kapłanów - 22 czerwca 2013r.

W Sobotę 22 czerwca, w Bazylice Świętego Józefa w naszym, o godzinie 19.00 miała miejsce szczególna Celebracja Eucharystii. Dk. Jerzy Mogielski CSMA i dk. Sławomir Szarota CSMA, poprzez nałożenie rąk, modlitwę konsakracyjną i święte namaszczenie przez Ordynariusza Diecezji Civita Castellana Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Romano Rossi otrzymali święcenia kapłańskie.

Podczas ceremoni obecni byli liczni kapłani z naszego Zgromadzenia: delegat Ojca Generała ksiądz radca Tadeusz Musz, przełożony prowincji włosko-szwajcarskiej ks. Bogdan Kalisztan, przełożony prowincji paragwajsko-argentyńskiej ks. Kazimierz Lorencowicz i wielu naszych kapłanów z Rzymu, Nepi i Castel Sant’Elia. Na tą szczególną uroczystość przyjechała także z Polski liczna rodzina naszych neoprezbiterów, a także proboszcz rodzinnej parafii księdza Jerzego Mogielskiego.

Czytaj więcej: Święcenia kapłańskie - dar dwóch nowych kapłanów - 22 czerwca 2013r.

Święcenia kapłańskie diakonów Sławomira i Jerzego

Entuzjasci Harley-Davidson w drodze do Rzymu - 14 czerwiec 2013r.

Entuzjaści marki Harley-Davidson w drodze do Rzymu. Niektórzy z nich na „pit-stopie” w naszym sanktuarium.

Entuzjaści marki Harley-Davidson z całego świata już od 13 czerwca gromadzą się w Rzymie by świętować jubileusz 110-lecia powstania firmy. Firma chce podziękować swoim fanom i uczcić specyficznego ducha motocyklistów Harley-Davidson. Już wczoraj na audiencji generalnej Papież Franciszek otrzymał od grupy „zmotoryzowanych” pielgrzymów dwa motory i skórzaną kurtkę. Zakończenie zlotu przewidziane jest na niedzielę 16 czerwca, uczestnictwem tych niezwykłych pielgrzymów na modlitwie Anioł Pański z Ojcem św. Franciszkiem, połączone ze specjalnym błogosławieństwem motocykli na Placu Św. Piotra w Watykanie, sercu Rzymu, jak również widowiskowym przejazdem przez prowadzącą do Watykanu Via della Riconcilianzione.

Niektórzy „harleyowcy” zmierzający do Wiecznego Miasta z całej Europy postanowili wybrać drogę prowadzącą przez nasze miasteczko Castel Sant’Elia. Niektórzy nie omieszkali zatrzymać się w naszym sanktuarium by nawiedzić Grotę Matki Bożej „ad Rupes” i zrobić sobie ostatni odpoczynek przed wjazdem do stolicy Włoch. Moment ten został uchwycony aparatem fotograficznym przez jednego zaciekawionego „reportera sanktuaryjnego”.

Zobacz zdjęcia: Entuzjasci Harley-Davidson w drodze do Rzymu - 14 czerwiec 2013r.

„Veglia”- Czuwanie modlitewne ku czci Błogosławionego Jana Pawła II - 31 maja 2013

Kolejnym wydarzeniem upamiętniającym wizytę Błogosławionego papieża Jana Pawła II w Sanktuarium Matki Bożej „Ad Rupes”, obok uroczystych celebracji, Diecezjalnej Pieszej Pielgrzymki czy koncertu orkiestry miasteczka Castel Sant’Elia była „Veglia”- czyli wieczorne czuwanie, które miało miejsce w piątek 31 maja.

Czuwanie mialo specyficzny charakter, gdyż nie tak jak to zwykle bywa modlitwa przed wystawionym Najświętszym Sakrementem, lecz odbywało się ono w sposób inny, nowy. Podczas czuwania odbywającego się w Bazylice Świętego Józefa wyświetlane były fragmenty wizyty Jana Pawła II sprzed 25 laty do Castel Sant‘Elia, fragmenty homilli papieskiej w Civita Castellena czy rozważania dotyczące Matki Bożej „Ad Rupes”. W przerwach pomiędzy kolejnymi fragmentami filmów grał nam zespół klerycki Zgromadzenia Świętego Michała Archaniołą przy naszym Sanktuarium „MICHAEL.IT”. Wystąpił on z nowym repertuarem przygotowanym specjalnie na to ciekawe wydarzenie pomagając nam wszystkim poczuć bliskość papieża Polaka. Podczas czuwania usłyszeliśmy też utwory chóru z parafii świętego Antoniego Pustelnika w Castel Sant’Elia.

Czytaj więcej: „Veglia”- Czuwanie modlitewne ku czci Błogosławionego Jana Pawła II - 31 maja 2013

Święto Bożego Ciała w Sanktuarium - 2 czerwca 2013

Każdego roku w uroczystość Bożego Ciała, Kościół obchodzi uroczyście ustanowienie Eucharystii – dar, w którym Pan Jezus dał siebie samego wszystkim ludziom pod postaciami chleba i wina podczas Ostatniej Wieczerzy. Również w naszym Sanktuarium, poczyniono przygotowania do uczczenia tej ważnej rocznicy Święta Bożego Ciała.

W sobotni wieczór, pomimo złej pogody i obfitujących opadów deszczu, grupa wiernych i przyjaciół sanktuarium, seminarzystów i kapłanów, ufając w Opatrzność Bożą, rozpoczęła prace przy tzw. “Infioracie”, czyli przygotowaniu i ustrojeniu trasy, po której ma przejść wzdłuż alei Sanktuarium procesja Bożego Ciała.

Prace nad przygotowaniem trasy procesji trwały do późnych godzin nocnych. Wykonywanie wszystkich materiałów wchodzących w skład pięknego, wielokolorowego dywanu, ubogaconego wieloma symbolami z Roku Wiary, a także i z symbolami eucharystycznymi (m.in. kielicha, winogron), rozpoczęto kilka miesięcy wcześniej. „Infiorata” jest czasochłonna, wymaga cierpliwości i poświęcenia, ale owoce pracy są niesamowite, a trasa przygotowana trasa z roku na rok jest coraz piękniejsza. Nad całością prac czuwa duża grupa wolontariuszy, którzy wyszukują co raz to nowe wzory oraz przygotowują materiał w przepięknych barwnych kolorach.

Przed procesją o godz. 09.30 w Bazylice św. Józefa została odprawiona Msza Św, którą celebrował ks. Piotr Burek - Rektor sanktuarium. W pięknej homilii przypomniał, że „Msza powstała z woli Jezusa, który podczas ostatniej wieczerzy powiedział: czyńcie to na moją pamiątkę. Dlatego Kościół Jezusa Chrystusa, troszczy się i sprawuje Eucharystię: tam gdzie nie ma Eucharystii, nie ma i też Kościoła Jezusa”.

Czytaj więcej: Święto Bożego Ciała w Sanktuarium - 2 czerwca 2013

„INFIORATA”, czyli przygotowanie i dekoracja trasy na procesję Bożego Ciała

W Kościele włoskim, według kalendarza liturgicznego, uroczystość Bożego Ciała, czyli Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, jest przeniesiona z czwartku na najbliższą niedzielę, a tego roku tą niedzielą jest 2 czerwca. W miastach, a w sposób szczególny w małych miasteczkach w okolicach Rzymu, w regionie Lacjum i nie tylko, jest zwyczaj przygotowywania na tę uroczystość tak zwanej „Infioraty” czyli wcześniejszego przygotowania trasy, którą będzie przechodziła procesja z Najświętszym Sakramentem w uroczystość, tak jak wiele osób w sposób prosty tutaj ją nazywa „il Corpus Domini”, czyli Bożego Ciała.

Przygotowanie trasy polega na dekoracji samej drogi i chodników, którymi przechodzi procesja. Przygotowanie to wymaga niemałego wysiłku i zachodu i rozpoczyna się niekiedy kilka dni wcześniej, albo w wieczór przed Bożym Ciałem, bądź skoro świt w sam dzień Bożego Ciała.

W naszym sanktuarium, przygotowanie i dekorację trasy na głównej alei, przeprowadza od lat grupa wolontariuszy przy współpracy księży i kleryków naszej wspólnoty. Tego roku przygotowania rozpoczeliśmy w czwartek, 30 maja od przygotowania szkicu symboli i dekoracji na głównej alei. Prace główne natomiast ruszyły w sobotę 1 czerwca o godzinie 18.00, tuż po niesamowitej ulewie, która wszystkich przygotowujących napełniła nutką pesymizmu i przysporzyła sporych problemów w pracach. Na szczęście na tej ulewie opady się zakończyły i prace mogły posuwać się sprawnie do przodu. Wyrysowane cześniej szkice zostały wypełnione zafarbowanym trotem i wiurami drzewnymi, metlaowymi opiłkami, pyłem.

Poniżej przedstawiamy fotorelację z przeprowadzonych prac wraz z efektem końcowym, piękną dekoracją, która czekała na przejście i przyjęcie procesji z Tym który „...zagrody nasze widzieć przychodzi i zobaczyć jak się jego dzieciom powodzi”, czyli sam Pan, Jezus Chrystus utajony w znaku Chleba i Wina.

Publikacja nowego albumu o Papieżu Franciszka - 30 maja 2013r.

„Nieśmy wszystkim radość wiary” to nowa publikacja wydawnictwa Michalineum, wydawnictwa Zgromadzenia św. Michała Archanioła. Album poświęcony figurze Ojca Świętego Franciszka, został przygotowany z watykańskim wydawnictwem Libreria Editrice Vaticana. Została wydana wersja polska i włoska tego albumu. Obydwie wersje tejże publikacji, polska i włoska, są dostępne na furcie klasztornej naszego sanktuarium.

* * *
„Nieśmy wszystkim radość wiary” - tytuł tego albumu został zaczerpnięty z homilii Ojca Świętego Franciszka, którą wygłosił w Niedzielę Palmową (24 marca 2013 r.) podczas Mszy św. na Placu św. Piotra. Album ten przeprowadzi Czytelnika przez cały ten czas: od ustąpienia Benedykta XVI z posługi Następcy Piotra i Biskupa Rzymu (28 lutego 2013 r.), poprzez przygotowania do konklawe i samo konklawe, wybór Franciszka, inaugurację Jego pontyfikatu. Pokazany w nim został Wielki Tydzień z nowym Ojcem Świętym oraz Niedzielę Zmartwychwstania i Niedzielę Bożego Miłosierdzia, a także audiencje generalne i specjalne Papieża Franciszka.

U podstaw tej publikacji albumowej była serdeczna rozmowa J.E. kard. Zenona Grocholewskiego z fotografem Grzegorzem Gałązką na temat wyżej wymienionych wydarzeń jeszcze przed samym konklawe. Eminencja, jeden z czterech polskich kardynałów biorących udział w konklawe w 2013 r., bardzo rzetelnie podsumowuje bliski nam pontyfikat Benedykta XVI oraz, w oparciu o pierwsze słowa, homilie i katechezy oraz gesty, przybliża osobę Franciszka.

Zdjęcia Grzegorza Gałązki - dokumentalisty pontyfikatów Jana Pawła II i Benedykta XVI, a obecnie także Franciszka - jako materiał najwyższej jakości i precyzji, zatrzymały w obiektywie chwile historyczne: emocje i fakty, osoby i miejsca związane ze zmianą Rybaka naszych czasów. Pokazują kardynałów, służby watykańskie, celebracje i uroczystości pomiędzy 27 marca a 10 kwietnia.

W albumie znajdują się obszerne fragmenty wszystkich oficjalnych przemówień i homilii Franciszka. Jego pełne prostoty i optymizmu słowa, czasami brzmiące, jak kazanie w parafialnym kościele, porwały wiernych od pierwszego wystąpienia nowego Papieża.

Niech ten album pobudzi nasze serca do tego, byśmy byli radosnymi wierzącymi i - dzięki wierze Piotra naszych czasów: Franciszka - bez lęku wyznawali Chrystusa.

Tekst został zaczerpnięty z michalickiej strony internetowej www.michalici.pl

Zobacz zdjęcia: Publikacja nowego albumu o Papieżu Franciszka - 30 maja 2013r.

Do Matki Bożej Skalnej na piechotę

W sobotę 25 maja, od wczesnych godzin porannych wierni z parafii z Civita Castellana, z Nepi, z Castel Sant’Elia rozpoczęli coroczną pieszą pielgrzymkę do naszego Sanktuarium w Castel Sant’Elia. Niektórzy musieli wstać już w okolicy 4.00 godziny by dotrzeć na miejsce na 6.30 na wspólną recytacje cząstki różańca świętego, której przewodził brat Włodzimierz Czekalski i na wspólny śpiew litani loretańskiej.

Około godziny 7.00 wyruszyła procesja eucharystyczna do ołtarza polowego ustawionego przed schodami brata Rodio. Sprawował ją pasterz diecezji Civita Castellana, J.E.bp. Romano Rossi. W homili mówił młodzieży (która w najbliższą niedzielę, w uroczystość Trójcy Najświętszej przystąpi do sakramentu bierzmowania), żeby miała zawsze przed oczami obraz Kościoła pielgrzymującego: „Tak jak w dniu dzisiejszym, chodź chciałoby się pospać jeszcze parę chwil, wy byliście już w trasie, we wspólnocie różnych osób, różnych charakterów, lecz tworząc jedną całość, odczuwając zmęczenie, chłód, głód i pragnienie pielgrzymowaliście by dojść do Jezusa Eucharystycznego i jego Matki Maryi, tak też Kościół Święty, wspólnota ludzi wierzących, nie zważając na niewygodę i cierpienia podąża ku niebu, naszej mecie ziemskiej wędrówki.”

Po Mszy Świętej wszyscy pielgrzymi udali się na wspólne śniadanie przygotowane przez przyjaciół naszego Sanktuarium, którzy od wczorajszego dnia przywozili różnego rodzaju ciasta, ciasteczka i rogaliki, by pokrzepiwszy się mogli umocnieni bezpiecznie wrócić do swoich parafii i domów rodzinnych.

Liturgia na dziś

4648654
Today
Yesterday
This Week
This Month
367
687
1054
6666