Nowy Kapłan Michalita w Prowincji Włosko - Szwajcarskiej

W sobotę 21 kwietnia Łukasz Nowak CSMA przyjął święcenia kapłańskie z rąk Ordynariusza Diecezji Civita Castellana Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Romano Rossi, w Bazylice Świętego Józefa w Castel Sant’Elia przy licznej koncelebrze Księży Michalitów reprezentujących wszystkie prowincje i delegatury naszego Zgromadzenia. Byli obecni między innymi Ojciec Generał ks. Dariusz Wilk, Asystent Generalny ks. Rafał Kamiński, Radca Generalny ks. Marek Czaja, Ekonom Zgromadzenia ks. Jerzy Sosiński oraz przełożony Prowincji Włosko-Szwajcarskiej ks. Bogdan Kalisztan wraz z radą prowincjalną. Nie zabrakło również duchowej łączności Ojca Świętego papieża Franciszka, który w tym właśnie dniu wysłał do księdza neoprezbitera papieski telegram zapewniając o pamięci modlitewnej.

To była wzruszająca uroczystość dla księdza diakona i jego rodziny. W święceniach uczestniczyli m.in. proboszcz z parafii rodzinnej neoprezbitera, dziekan sędziszowski ks. Kan. Krzysztof Gac oraz wujek kapłan ks. Kan. Dr. Mirosław Twardowski.

“Nie było łatwo. Ale powierzyłem się Panu Bogu i z Panem Bogiem jest mi łatwiej. Zawsze czułem jego przyjacielską rękę na moim ramieniu, która prowadziła mnie przez całe moje życie. Czuje się taki szczęśliwy” - mówi 25-letni neoprezbiter Łukasz Nowak - podkreślając, że poczuł powołanie między innymi dzięki grupie KSM diecezji rzeszowskiej, pielgrzymkom na Jasną Górę a przede wszystkim dzięki formacji i nauce w Niższym Seminarium Duchownym przy Liceum Ogólnokształcącym naszego Zgromadzenia.

“Było wielu ludzi, którym zawdzięczam wybór drogi kapłańskiej. Wszystkim, których spotkałem w różnych okolicznościach chciałbym podziękować za kawałek życia, który mi oddali. Mam przekonanie, że każda rozmowa w jakiś sposób wpłynęła na moją decyzję o kapłaństwie” - podkreśla ks. Łukasz Nowak, który swoją misję kapłańską będzie przeżywał w parafii w Nepi.

Na swoim obrazku prymicyjnym ks. Łukasz umieścił fragment 2 Listu Świętego Pawła do Koryntian: “Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali” - podkreślając swoje pokorne poddanie się Łasce Bożej w swoim kapłańskim życiu.

Ks. Paweł Zagórski

Liturgia na dziś

5167205
Today
Yesterday
This Week
This Month
1036
1636
10629
40373