Wielka radość

Wielka radość przepełniła serca wszystkich Michalitów, a w sposób szczególny nas posługujących przy Papieskim Sanktuarium Matki Bożej „ad Rupes” kiedy to dziś, w sobotę 31 stycznia 2015 otrzymaliśmy wiadomość, iż Ojciec Święty Franciszek mianował naszego współbrata ks. Józefa Andrzeja Dąbrowskiego, proboszcza parafii Najświętszej Maryi Panny w London i przełożonego Północnoamerykańskiej Wiceprowincji Zgromadzenia św. Michała Archanioła, biskupem pomocniczym diecezji London, jednej z największych diecezji anglojęzycznych w Kanadzie. Radość nasza jest tym większa, iż ks. Józef Dąbrowski, swoją formację duchową, intelektualną i duszpasterską do kapłaństwa przeżywał w naszym Sanktuarium. To właśnie tu w Papieskim Sanktuarium Matki Bożej „ad Rupes” w Castel Sant’Elia, przyjął święcenia diakonatu i święcenia kapłańskie. Kim jest nowy Biskup elekt? Kilka słów o nim.

Biskup elekt Józef A. Dąbrowski urodził się 17 lipca 1964 roku w Wysokiej Strzyżowskiej na Podkarpaciu, jako drugie z pięciorga dzieci Czesławy i Ludwika. Wychował się w bardzo religijnej rodzinie, w której pobożność, prawość, pracowitość oraz miłość Boga i bliźniego stanowiły najwyższe wartości. W życiowych wyborach młodego Józefa A. Dąbrowskiego znacząca rolę odegrali także gorliwi kapłani, zwłaszcza jego wujek ks. Franciszek Podsiadło oraz michalicki misjonarz ks. Zdzisław Kruczek, który zainspirował Biskupa Nominata posługą ludziom ubogim, pozostającym na marginesie społeczeństwa i emigrantom.

Po ukończeniu szkoły średniej prowadzonej przez księży michalitów w Miejscu Piastowym, Józef Dąbrowski postanowił wstąpić do Zgromadzenia św. Michała Archanioła. Po ukończeniu nowicjatu i odbyciu rocznej praktyki w Polsce, został wysłany do Włoch, aby kontynuować naukę w Instytucie Filozofii i Teologii św. Piotra w Viterbo, którą uwieńczył tytułem magistra przyznanym przez Papieski Uniwersytet św. Anzelma w Rzymie w 1991 roku.

Biskup elekt, jeszcze jako kleryk, miał zaszczyt kilka razy służyć do Mszy świętych, które sprawował ówczesny papież św. Jan Paweł II. Później, już jako kapłan, wiele razy koncelebrował z Papieżem Polakiem Eucharystię. Jak twierdzi Nominat te spotkania ze Świętym Papieżem pozostawiły w nim niezatarte głębokie znamię.

Ks. Józef A. Dąbrowski przyjął święcenia kapłańskie w Papieskim Sanktuarium Matki Bożej „ad Rupes” w Castel Sant’Elia 4 maja 1991 roku. Cztery dni później otrzymał od przełożonego generalnego dekret przydzielający go do Wspólnoty Księży Michalitów w London w Kanadzie. Swój pobyt w tym kraju rozpoczął od kursu języka angielskiego, który odbył w Fanshawe College. Następnie został mianowany wikariuszem w parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w London, gdzie pracował od 1992 do 1993 roku, po czym został przeniesiony do parafii St. Michael w Leamington. Tam posługiwał do 1996 roku. Później przez rok (1996-1997) pracował w parafii Piusa X (obecnie Świętej Rodziny) w London, a od 1997 roku w parafii Najświętszej Marii Panny w London, w której od roku 1998 do dziś pełnił posługę proboszcza.

Ks. Józef A. Dąbrowski z ogromnym zaangażowaniem i poświęceniem posługiwał zarówno we wspólnotach michalickich, jak w diecezji. Stąd jest dobrze znany w kanadyjskim środowisku kapłanów diecezji London. Swoim doświadczeniem służył w kilku diecezjalnych komisjach, takich jak: the Ministry to Priests, the Council of Priests, the Cemetery Advisory Board i the Linguistic Communities. 16 czerwca 2013 roku ks. Dąbrowski został mianowany przełożonym Północnoamerykańskiej Wiceprowincji Zgromadzenia św. Michała Archanioła.

Biegle posługuje się językiem angielskim, polskim i włoskim. Zna także język rosyjski, łaciński i hiszpański. Lubi podróże i grę na gitarze. Interesuje się także sportem, zwłaszcza siatkówką, narciarstwem, tenisem, piłką nożną. Jest fanem drużyny piłkarskiej AS Roma!

Z tego świętego miejsca, jakim jest Papieskie Sanktuarium Matki Bożej “ad Rupes”, od całej Wspólnoty zakonnej przekazujemy Księdzu Józefowi Dąrowskiemu, Biskupowi elektowi, z głębokości naszych serc, szczere życzenia owocnej i błogosławionej posługi, jako Pasterz Diecezji London, wraz z zapewnieniem o naszej modlitwie w Jego intencjach, przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej „ad Rupes”.

Ks. Piotr Marcin Burek
Rektor Sanktuarium

Liturgia na dziś

4648698
Today
Yesterday
This Week
This Month
411
687
1098
6710