Peregrynacja Figury św. Michała Archanioła - Celebracja z Ks. Biskupem Lino Fumagalli - 25 wrzesień 2013

25 września w drugim dniu peregrynacji figury św. Michała Archanioła w naszym sanktuarium o godzinie 18.00 odbyła się uroczysta mszy święta ku czci Księcia Zastępów Anielskich. Mszy św. przewodniczył Jego Ekscelencja Ks. Biskup Lino Fumagalli, pasterz diecezji Viterbo, miasta gdzie znajduje się instytut teologiczny w którym nasi seminarzyści uczą się i formują do kapłaństwa. Seminarzyści podjęli przy tej okazji animację muzyczną podczas Eucharystii.

Biskup Viterbo wielokrotnie podkreślał ważność przylgnięcia do naszego wielkiego orędownika w niebie jakim jest św. Michał. Wskazał on, że niewiara w istnienie szatana jest największym niebezpieczeństwem dla współczesnego człowieka i właśnie dlatego ma on przyzywać opieki Świętego Michała Archanioła, który może wyrwać nas z sieci Złego Ducha.

Po zakończonej Eucharystii wraz z biskupem Lino Fumagalli i władzami miasta spotkaliśmy się na wspólnej kolacji. Podczas kolacji nasz gość wielokrotnie okazywał przychylność do nas kustoszy tego Sanktuarium Maryjnego, jak i życzył nam nowych, świętych i walecznych na wzór św. Michała powołań do naszego Zgromadzenia. W imieniu Michalitów ksiądz Piotr Burek zapewnił drogiego gościa o modlitwie za pasterza diecezji i całą diecezję Viterbo i ofiarował figurkę św. Michała z Góry Gargano jak i album pt.: „Bóg ponad wszystko” wydawnictwa Michaelum zrobiony na pamiątkę setnej rocznicy śmierci ojca Założyciel bł. Bronisława Markiewicza.

Peregrynacja Figury św. Michała Archanioła - Sanktuarium - 23 wrzesień 2013

Witaj Wysłanniku Niebieski w naszym Sanktuarium!

W poniedziałek 23 września, po trzech dniach pobytu w parafii św. Antoniego Pustelnika, figura Świętego Michała Archanioła dotarła do naszego Sanktuarium. Zanim jednak do nas dotarła przeszła ulicami miasta w pięknej, kolorowej i radosnej procesji.

O godzinie 21.00 wszyscy czciciele Świętego Michała z Castel Sant’Elia zgromadzili się w kościele parafialnym, gdzie ruszyła uroczysta procesja przeniesienia figury Figura była niesiona była przez bractwo świętych Anastazego i Nonnozego, patronów Castel Sant’Elia, a także przez Bractwo Matki Bożej Loretańskiej. Złota korona, która wieńczy głowę figury symbolizująca ogromną potęgę i władzę nad Zastępami Niebieskimi była noszona na zmianę przez proboszcza parafii ks. Ryszarda Niziołka i rektora naszego Sanktuarium ks. Piotra Burka. Program modlitewny bazujący na koronce anielskiej i pięknych rozważaniach przygotował i poprowadził wikariusz tutejszej parafii ks. Sławomir Szarota. W uroczystej procesji wzięło udział i zaangażowało się całe miasto, począwszy od wiernych, którzy modlili się w czasie drogi jak i tych, którzy oświecili i przyozdobili trasę procesji. Warto podkreślić, że trasa procesji przebiagała wzdłuż ulic naszego miasta, przez które zazwyczaj nie przebiegają procesje religijne, toteż nasza procesja była wielkim wyznaniem wiary i oddaniem ogromnej czci świętemu Michałowi. W ten sposób modliliśmy się do tego Niebieskiego Patrona aby opiekował się nad wszystkimi mieszkańcami naszego miasta.

Po ponad godzinnym przemarszu ulicami miasta Święty Michał dotarł do naszego Sanktuarium, a dokładnie do Bazyliki Świętego Józefa, gdzie przez następne trzy dni będzie czekał na swoich wiernych czicieli.

Cały następny dzień wypełniony był bogatym programem. Od rana celebrowane były specjalne modlitwy anielskie, m.in. koronka do 9 Zastępów Niebieskich, litania do Świętego Michała Archanioła. Odmawiane były akt oddania się pod opiekę świętego Michała Archanioła oraz znana na całym świecie modlitwa papieża Leona XIII - wielkiego czciciela naszego patrona. Wieczorem o godzinie 21.00 rektor sanktuarium we współpracy z klerykami przygotował piękne czuwanie wieczorne ku czci Świętego Archanioła Michała połączone z nabożeństwem pokutnym i możliwością skorzystania z Sakramentu Pojednania.

Peregrynacja Figury św. Michała Archanioła - Przywitanie - 21 września 2013

Niebiański Księciu, Michale Archaniele witaj w Castel Sant’Elia

„Sta arrivando!” (pl.:„Jedzie!”) – słychać było ten radosny okrzyk w całym miasteczku Castel Sant’Elia w sobotę 21 września około godziny 16.00. W tym momencie na horyzoncie od strony Rzymu pojawił się kondukt policyjny akompaniujący białemu, przystrojonemu wstążkami i oblepionemu plakatami busowi - w nim niecodzienny, wielki gość. A przyjechał on prosto z Góry Gargano, gdzie od wielu stuleci odbiera cześć jako Książe Niebieskich Zastępów Anielskich. Tak, prosto z Monte Sant’Angelo przyjechała do nas wierna kopia figury Świętego Michała Archanioła.

Na granicy miast Nepi i Castel Sant’Elia proboszcz parafii ks. Ryszard Niziołek CSMA w imieniu księży michalitów posługujących w naszym mieście, burmistrza, pracowników gminy, Komendanta Karabinierów, Policji Lokalnej, licznych grup i stowarzyszeń parafialnych, orkiestry dętej oraz w imieniu wszystkich mieszkańców i parafian przywitał świętego Michała Archanioła i prosił aby wstawiał się u Boga za wszystkimi którzy przed jego figurą będą prosić o różne łaski w tych dniach peregrynacji. Podejmując figurę naszego Niebiańskiego Gościa udaliśmy się w radosnej, przepełnionej modlitwą i śpiewem procesji do kościoła parafialnego pw. Św. Antoniego Pustelnika. Po obydwu stronach drogi prowadzącej do kościoła Michał Archanioł był czule witany przez mieszkańców miasteczka. Po dojściu do celu i umieszczeniu figury św. Michała przed ołtarzem gdzie przez najbliższe trzy dni odbierać będzie cześć i wysłuchiwać modlitw wiernych przychodzących pomodlić się przed jego osobą, nastąpiła uroczysta Eucharystia ku czci Naszego Wielkiego Patrona pod przewodnictwem proboszcza parafii kiędza Ryszarda Niziołka i wikarego księdza Sławomira Szaroty.

Wielka peregrynacja figury Świętego Michała Archanioła z Góry Gargano w roku poświęconym Patronowi naszego Zgromadzenia trwać będzie do 29 września i będzie się odbywała w trzech miejscach od 21 do 23 września w Parafii św. Antoniego Opata w Castel Sant’Elia, później od 24 do 26 września w Papieskim Sanktuarium Matki Bożej „Ad Rupes” w Castel Sant’Elia a następnie do 29 września w Uroczystość świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała w kościele parafialnym w Nepi gdzie zakończy się święty czas peregrynacji.

Uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej Skalnej - 12 wrzesień 2013

Z okazji uroczystości Matki Bożej „ad Rupes”, nazywanej przez wszystkich popularnie Matką Bożą Skalną, patronki diecezji Civita Castellana, w czwartek 12 września w Bazylice św. Józefa, w godzinach wieczorynych odbyła się uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem pasterza diecezji ks. Biskupa Romano Rossi.

W Eucharystii udział wzięli księża posługujący przy sanktuarium, wspólnota domowa z Nepi, oraz kapłani i zakonnicy z różnych części diecezji z wiernymi którzy przybyli aby wspólnie oddać cześć Matce Bożej „ad Rupes” dziekować za otrzymane łaski otrzymane za jej pośrednictwem i prosić o nieustanną opiekę, na każdy nadchodzący dzień.

W uroczystości wzięło udział wielu burmistrzów z okolicznych miejscowości na czele z burmistrzem Castel Sant’Elia Rodolfo Mazzolini i burmistrzem Nepi Franco Vita, który jednocześnie reprezentował władze wojewodzkie. We Mszy Świętej i procesji uczestniczyli także przestawiciele policji drogowej, policji skarbowej i miejskiej, a także lokalne bractwa modlitewne, które z wielkim poświęceniem i miłością transportowali na swoich barkach w specjalnie przygotowanej do tego oprawie kopię cudownego obrazu Matki Bożej „ad Rupes”.

Po zakończeniu Eucharystii pod przewodnictwem pasterza diecezji utworzyła się procesja z kopią cudownego obrazu Matki Bożej „ad Rupes”, która przemierzyła główne ulice miasteczka. Cała procesja przebiegła w atmosferze skupienia wielu wiernych, modlitwy różańcowej i medytacji wybranych fragmentów pism bł. Jana Pawła II odnoszących się do roli Najświętszej Maryi Panny w życiu każdego człowieka, chrześcijanina. Po powrocie do Sanktuarium na placu przed wejściem na schody Brata Rodio, na zakończenie procesji ks. Biskup Romano Rossi zgodnie z wieloletnią tradycją wygłosił krótką homilię skierowaną do wszystkich wiernych, którzy uczestniczyli w Eucharystii i procesji. Po homili ks. Biskupa głos zabrał Rektor Sanktuarium ks. Piotr Burek, aby podziękować wszystkim za udział w Triduum przed świętem Matki Bożej Skalnej, za udział w uroczystościach, a w sposób szczególny tym wszystkim, którzy byli zaangażowani w przygotowanie i przeprowadzenie procesji. Na zakończenie Jego Ekscelencja Ks. Biskup Romano Rossi udzielił uroczystego błogosławieństwa wszystkim wiernym, po czym nastąpiło odprowadzenie kopii cudownego obrazu Matki Bożej Skalnej przez bractwa modlitwne.

Występ Zespółu Pieśni i Tańca „Łowicz” z Edmonton

W niedzielę 18 sierpnia, o godzinie 19.45 w naszym sanktuarium, na placu przed wejściem na schody Brata Rodio, odbył się występ Zespołu Pieśni i Tańca „Łowicz” z Edmonton z Kanady. W czasie występu został zaprezentowany bogaty program artystyczny składający się z tradycyjnych polskich pieśni i tańców, które zostały wykonane z kunsztem i polotem przez liczne tancerki i licznych tańcerzy, wszyscy pochodzenia polskiego.

Zespół „Łowicz”, który przemierza Włochy w czasie swojej trasy koncertowej, do naszego sanktuarium został zaproszony przez Rektora ks. Piotr Burka, a zaproszenie to przyjął z radością, czego efektem był niedzielny występ. Wprowadzenie do występu zespołu zaprezentował kleryk Kamil, który przedstawił piękno muzyki, a także tradycyjnych pieśni i tańców z regionu łowickiego, opisując także znaczenie poszczególnych elementów tradycji i kultury. Godne zauważenia i docenienia były także stroje regionalne, bardzo eleganckie, pięknie wyszywane i zdobione, w których występowali młodzi artyści.

Na zakończenie wieczornego występu zabrała słowo pani Prezydent Zespołu Pieśni Tańca, aby podziekować całej wspólnocie Księży Michalitów, siostrom Michalitkom, które w tych dniach gościły w Sanktuarium, panią kucharkom za wspaniały posiłek, którym został podjęty zespół i wszystkim obecnym. Występ zakończyła tradycyjna pieśń z regionu Krakowskiego wraz z tańcem do którego zostali zaproszeni, a można by powiedzieć, pociągnięci prawie wszyscy widzowie.

Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko, z okna internetowego naszego sanktuarium, przekazać jeszcze raz Pani Prezydent Zespołu Pieśni i Tańca „Łowicz” i wszystkim którzy go tworzą, serdeczne podziękowanie wyrażone staropolskim „Bóg zapłać” mówiąc prosto i zwyczajnie po włosku „Arrivederci”, czyli do następnego razu, do zobaczenia.

Podziękowania po pogrzebie Ś.P. Walerii Burek

Z „okna” strony internetowej naszego Sanktuarium, w imieniu swoim, mojego taty Józefa, moich sióstr i braci, pragnę wyrazić z głębi serca płynące podziękowanie wszystkim osobom, które były nam bliskie w momencie kiedy Pan wezwał do siebie Walerię i w dzień ostatniego pożegnania, w uroczystości pogrzebowe. Wielkie Bóg zapłać za wszystkie wiadomości kondolencyjne, które wyrażały bliskość i współuczestnictwo w bólu, a przede wszystkim za modlitwę, za uczestnictwo w uroczystościach pogrzebowych i za ofiarowanie Mszy świętych za zmarłą Walerię.

Ks. Piotr Burek

Zawiadomienie o śmierci Walerii Burek - mamy przełożonego naszego sanktuarium ks. Piotra Burka

 

Dnia 28 lipca 2013,
w domu rodzinnym, w wieku 79 lat,
odeszła do Domu Ojca,

Ś.† P.

Waleria Burek

mama przełożonego naszego sanktuarium ks. Piotra Burka

Msza Święta Pogrzebowa będzie odprawiona

dnia 30 lipca (wtorek) o godz. 15.00

w Kościele Parafialnym
p.w. Ofiarowania N.M.P. w Górnie.
Wyprowadzenie zwłok z domu 30.07.2013, Górno – ul. Zaborze 52 godzina 14:30

Różaniec w intencji zmarłej odbędzie się 28 i 29.07.2013 o godzinie 19.00 w kaplicy cmentarnej.

Łączymy się w bólu z pogrążoną w żałobie rodziną
i polecamy śp. Walerię Opatrzności Bożej,
zachęcamy do udziału we Mszy Św. pogrzebowej.
Prosimy o modlitwę w jej intencji.

Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie!

Msza prymicyjna ks. Jerzego i ks. Sławka - 23 czerwca 2013r.

Dzień 23 czerwca, godzina 11.30 na zawsze pozostanie w pamięci księży Jerzego Mogielskiego i Sławomira Szaroty. Właśnie wtedy odprawili swoją pierwszą Mszę Świętą w życiu. Koncelebrowali ją kapłani, którzy dzień wcześniej uczestniczyli w święceniach kapłańskich naszych neoprezbiterów. Obecni byli rodzice i rodzina nowych księży wraz z licznie przybyłymi mieszkańcami miasta. Mszę Świętą animował zespół klerycki MICHAEL.IT.

Homilię wygłosił ksiądz Rafał Gądek, proboszcz parafii św. Oktawiusza i męczenników w Rzymie. Podczas homilii mówił: „Wasze święcenia były marzeniem bożym abyście mogli uświęcać jego lud, lecz jego lud nie może być uświęcony jeśli wy pierwsi nie będziecie świętymi. Oto jest wasz podstawowy obowiązek jako księży.”

Na zakończenie Uroczystej Mszy Świętej ksiądz Jerzy i ksiądz Sławomir udzielili wszystkim specjalnego prymicyjnego błogosławieństwa.

Neoprezbiterom życzymy obfitości błogosławieństwa Bożego, opieki świętego Michała Archanioła i błogosławionego księdza Bronisława Markiewicza oraz ciągłego wspinania się ku górze, ku świętości.

Liturgia na dziś

4648720
Today
Yesterday
This Week
This Month
433
687
1120
6732